Nieuwe ‘Ambulancebus’ even in Hoogeveen

Hoogeveen: Afgelopen dinsdagavond, de vaste oefenavond van de brandweer Hoogeveen, was de nieuwe ambulancebus aanwezig. Met deze bus heeft de GGB organisatie snel 6 mobiele behandelplaatsen op de plek van een incident beschikbaar.

Dit jaar zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland voor de opgeschaalde zorg overgegaan op de nieuwe GGB organisatie (Grootschalige Geneeskundige Bijstand). De uitgangspunten zijn erop gericht om bij een calamiteit de slachtoffers zo snel mogelijk aan te bieden aan de ziekenhuizen in de regio. Landelijk zijn er richtlijnen opgesteld om dit binnen een bepaalde tijd voor een bepaalde hoeveelheid slachtoffers te realiseren.

Een oefening in oktober vorig jaar toonde aan dat de landelijk gestelde werkwijze op een andere manier moet worden ingevuld voor Noord Nederland want er is in het Noorden meer landelijk gebied, grotere afstanden en minder ziekenhuiscapaciteit. De ambulances moeten patiënten steeds verder weg brengen en nieuwe ambulances moeten van steeds verder komen Daarom hebben de drie samenwerkende RAV’en (Regionaal Ambulance Vervoer) besloten om de hulpverlening in het noorden sneller op te schalen – dus eerder, meer ambulances alarmeren – en meer capaciteit te realiseren om bij een calamiteit slachtoffers ter plekke te kunnen behandelen.

De bus wordt ingezet vanaf code 10: dus bij een verwacht aantal slachtoffers van tien of meer. Vanaf 1 oktober dit jaar is de nieuwe organisatie operationeel en staat de bus paraat op Groningen Airport Eelde. (Bron: Ambulancezorg Groningen)

Geef een antwoord