Politiek

Mededelingen gemeente, week 41

Hoogeveen – Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingetrokken aanvragen (datum)

 • Schutstraat 40, Hoogeveen, verbouwen van een winkel naar een vestiging van het Leger des Heils (1 oktober 2018).

Ontvangen aanvragen (ontvangstdatum)

 • Bosboomstraat 26, Hoogeveen, bouwen van een woon- en zorgcentrum (2 oktober 2018).
 • Hollandscheveldse Opg 25, Hollandscheveld, gewijzigd uitvoeren van het bouwen van een woning waarop reeds vergunning is verleend (3 oktober 2018).
 • Hoofdstraat 1, Hoogeveen, kappen van een monumentale boom (3-10-2018).
 • Julianalaan 14, Nieuwlande, vergroten van de woning (1 oktober 2018).
 • Turfsteker bouwnummers 1, 3 t/m 6, Hoogeveen, bouwen van 5 woningen (1 oktober 2018).
 • Wijsterseweg, Hoogeveen, verwijderen van beplanting onder hoogspanning (6 september 2018).
 • Zuidwoldigerweg 5, Hoogeveen, vervangen van de drie huidige digitale informatiesystemen aan de invalswegen (3 oktober 2018).

Verleende omgevingsvergunningen (datum besluit)

 •  Aletta Jacobshof 12, Hoogeveen, bouwen van een carport (4 oktober 2018).
 • De Kniepe 23, Stuifzand, bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (3 oktober 2018).
 • De Kniepe 25, Stuifzand, bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (3 oktober 2018).
 • Krakeelsedijk 40, Hollandscheveld, aanleggen van twee uitritten (3 oktober 2018).

Besluit aanvraag niet in behandeling (datum besluit)

 • Kanaal W.Z. 66, Tiendeveen, bouwen van een jongveestal en verlengen van de wachtruimte bij de melkstal (3 oktober 2018).

Intrekken omgevingsvergunning

 • Beukemaplein 23, Hoogeveen, bouwen van een micro woning (1 oktober 2018).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Sloopmeldingen (datum acceptatie melding)

 • De Vos van Steenwijklaan 34, Hoogeveen, saneren van asbesthoudende materialen uit een kantoorpand (28 september 2018).
 • DS Boersmastraat 19, Elim, verwijderen van asbesthoudende schouwplaat uit de woning (3 oktober 2018).
 • Langedijk 3, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur (28 september 2018).
 • Siberië 34, Stuifzand, verwijderen van asbesthoudende platen (28 september 2018).
 • Veenmosstraat 2, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen (27 september 2018).

EVENEMENTEN

Aanvragen vergunningen (ontvangstdatum)

 • SMFC De Eiken, Sportpark De Veenhoek, Molenweg 4a, Tiendeveen, zaterdag 22 december 2018 van 11.00 tot 18.00 uur, NK Carbiddarten (3 oktober 2018).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende vergunningen (datum verleend)

 • Stof & So, Dorpsstraat 50, Elim, woensdag 7 november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur, Vijfjarig bestaan winkel (4 oktober 2018).

OVERIG

Wegafsluiting (datum verleend)

 • Tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van winkel Stof & So, Dorpsstraat 50 in Elim wordt de parkeerplaats ter hoogte van de winkel op woensdag 7 november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur afgesloten (4 oktober 2018).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Vertrokken met onbekende bestemming

Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

 • Dhr. E.E. Mura, De Ruyterstraat 55, 7907 AJ Hoogeveen, per 28-08-2018.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, als belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. Dit kan tot zes weken na de datum van deze publicatie.

CONTACT

Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Geef een reactie