Petitie van Jaap Spaans doorgezonden naar EP

Hoogeveen – Een petitie van de Hoogevener Jaap Spaans gericht aan het Europees Parlement (EP), is door het PETI-secretariaat van het EP doorgezonden aan de Commissie Verzoekschriften.

Het uitgebreide met vele wetenschappelijke bronnen en bijlagen onderbouwde verzoek luidt als volgt:
‘Meer aandacht voor recente ontwikkelingen betreffende zeer vooruitstrevend placenta-onderzoek in de VS en het verzoek om te stimuleren dat de daar opgedane kennis en expertise breed wordt geanalyseerd en praktische toepassing vindt in Europa! De instelling van een European Placenta Project om kennis over de placenta centraal te verwerken en te communiceren lijkt mij in dat verband zeer gewenst.

Spaans maakt regelmatig gebruik van het grondwettelijke recht om verzoeken in te dienen bij de nationale overheid (individueel petitierecht) en nu voor het eerst bij het Europees Parlement. Gelet op de veranderingen die plaats vinden in de internationale politiek en het debat daarover in de samenleving, is het belangrijk dat burgers van de Europese lidstaten gebruik maken van hun democratische rechten. Het recht om verzoekschriften in te dienen bij het Europees Parlement is vastgelegd in artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 44 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

In 2015 publiceerde Spaans op grond van persoonlijke ervaringen het boek ‘Het Placenta Mysterie’ waarin hij aandacht vraagt voor de grote gevolgen die placenta-complicaties kunnen hebben tijdens de prenatale en neonatale fase, maar ook bij de verdere ontwikkeling van kinderen. In de VS is enige jaren geleden het Human Placenta Project opgericht en ook in andere landen groeit het besef dat placenta-onderzoek te lang ondergewaardeerd is. Volgens Spaans moet de communicatie over dit belangrijke onderwerp, waar iedereen in oorsprong mee te maken heeft gehad, naar brede lagen van de samenleving worden verbeterd.

Geef een reactie