Stichting Welzijnswerk ontvangt 3-jarige subsidie voor ‘Maatje en co’

Hoogeveen – Vanuit het programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’ van het Oranjefonds heeft SWW een 3-jarige subsidie toegewezen gekregen voor het nieuwe project ‘Maatje en Co’. Het algemene doel van ‘Maatje en Co’ is om jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 27 jaar te ondersteunen bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving door de inzet van vrijwilligers.

Samenwerkingspartners binnen het project zijn het Alfa-college, Bureau Recht op Leren en de gemeente Hoogeveen. De doelgroep is divers. Het gaat om jongeren met verschillende achtergronden, milieus, niveaus, die nog geen startkwalificatie hebben (of dreigen uit te vallen) en niet aan het werk zijn of opleiding meer volgen. Het gaat om voortijdig schoolverlaters, dak- en thuisloze jongeren, jongeren met schuldenproblematiek, jonge vluchtelingen, jongeren zonder opleiding en/of zonder werk. Daarnaast is er ook een doelgroep ‘jonge moeders’ zonder startkwalificatie die we willen bereiken met het project.

Via ‘Maatje en Co’ wordt er laagdrempelige hulp geboden. Hulp op verschillende gebieden waar de jongere mee te maken heeft, met intensieve ondersteuning en begeleiding. Bij ‘Maatje en Co’ zien we het als een co-productie tussen de betrokken jongere, de informele en de professionele zorg. Carolien Schreurs, sociaal werker bij de SWW is projectleider voor ‘Maatje en Co’: “ik kijk uit naar de eerste contacten met jongeren en maatjes om van ‘Maatje en Co’ een succes te maken en jongeren die dat nodig hebben een duwtje in de rug te geven. In Hoogeveen gaat het naar schatting om 400 tot 600 jongeren die in deze situatie zitten.”

Het Oranjefonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranjefonds.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord