Kent u iemand die eenzaam is? Vrijwilligerscollege op 2 oktober

Hoogeveen – In de Week tegen Eenzaamheid (van 27 september t/m 6 oktober) organiseert Vrijwil-ligerscollege Hoogeveen het college: “Kent u iemand die eenzaam is?” Het college vindt plaats op dinsdag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de Zuiderbreedte, Boekenberg-straat 12. Ook in Hoogeveen komt eenzaamheid voor. In dit college komt aan de orde welke signalen we opvangen, welke signalen we (nog) niet opvangen? Wat doen we daarmee en hoe kunnen we ouderen stimuleren om actie te ondernemen?

Eenzaamheid is een subjectief gevoel: je bent pas eenzaam als je jezelf eenzaam voelt.
Volgens het Nationaal Ouderenfonds zijn 200.000 55-plussers extreem eenzaam.
In dit College bespreken we hoe het met de eenzaamheid in Hoogeveen is gesteld. Welke signalen vangen we op en wat doen we er dan mee? Hoe stimuleren en activeren we oude-ren (medeburgers) in onze eigen omgeving om zelf actie te ondernemen?

Else Nobel, voorlichtster van PCOB en bestuurslid van het Contactpunt Mantelzorg, duikt op levendige wijze en vooral ook interactief met u in het onderwerp eenzaamheid. Zij licht toe “Het begint met bewust worden en erover praten. Want wanneer spreek je nu over een-zaamheid? Ik geef de aanwezigen graag inzicht in het Hoogeveense aanbod ter voorkoming van eenzaamheid en bied ik ze handvaten om hier ook actief gebruik van te maken.”
In Hoogeveen wordt veel aangeboden, alleen weet niet iedereen het te vinden. Else weet uit ervaring dat niet iedereen het onderwerp eenzaamheid zomaar bespreekbaar durft te ma-ken.

Aanmelden
De informatiemiddag is gratis bij te wonen, maar meld u zich wel even aan. Voor meer in-formatie kijkt u op de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges. Aanmelden kan tele-fonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via e-mail vc@vrijwilligershoogeveen.nl

Geef een reactie