Gezondheid

Studenten verzorgen bewegingslessen bij zorginstelling Cosis

Hoogeveen – Er klinkt gelach en joligheid in de gymzaal op De Wendakker van zorginstelling Cosis in Hoogeveen. Tweedejaarsstudenten Indy, Davida, Maureen en Inge verzorgden hier de afgelopen twee maanden, in het kader van hun opleiding Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorg aan het Alfa-college, bewegingslessen voor de cliënten die dagbesteding volgen bij Cosis.

De Wendakker heeft elf groepen met deelnemers in de leeftijd van 18 tot en met 82 jaar, die extra zorg, structuur en ondersteuning nodig hebben. Twee van deze deelnemers zijn Elena en Sofia, die, getuige hun schaterlach, erg genieten van de bewegingslessen van de studenten! Pionnen omgooien, de bal in de korf mikken: op de vraag of ze de spellen leuk vinden, wordt er bij elk spel uitbundig geknikt en hardop gelachen.

Tijdens een van de spellen maken ze samen met de studenten een grote kring en houden ze elk een deel van een gekleurd parachutedoek vast. Op het doek ligt een bal die ze naar elkaar toerollen en die niet op de grond mag vallen. Het gaat Rennie gemakkelijk af, ze zingt tijdens het spel het Wilhelmus. “Ik kan spelen en zingen tegelijk! Ik probeer de bal in het mandje van mijn rollator te krijgen als hij naar me toerolt. Nee, dat is niet de bedoeling, maar ik vind het wel leuk! Haha”

Inspiratie

De studenten kijken tevreden terug op het sportieve project dat ze mochten uitvoeren. “We hebben ons er goed op voorbereid. De eerste keer hebben we bijvoorbeeld goed gekeken naar wat de deelnemers leuk vinden om te doen, en naar welke begeleiding en manier van aanspreken bij welke deelnemer past. Want de ene persoon is de andere niet!” De dames benadrukken de lesstof die ze op school behandeld hebben en hoe dit in de praktijk heeft uitgepakt.“Wat we geleerd hebben, sluit echt aan bij datgene wat we tijdens dit project hebben uitgevoerd. De begeleiding en instructies van de docenten op school hebben we goed in praktijk kunnen brengen. Dit project was heel leuk en leerzaam om te doen!”

Kansen

Berdien Elling, docente Sport en Spel aan het Alfa-college, en Renate Bijker, bewegingsagoog en persoonlijk begeleider op De Wendakker zijn blij dat het project is geslaagd. Berdien: “Eind vorig schooljaar kwam er een vraag vanuit het werkveld om bewegingslessen door studenten te verzorgen. Dit sloeg goed aan en zo kwamen we bij Cosis terecht, die hier ook mooie kansen in zag”. Dit wordt beaamd door Renate. Ze ziet uit naar een vervolg. “Het is goed voor de deelnemers dat ze interactie hebben met andere mensen dan hun vaste begeleiders. En dat dit gebeurt in het kader van lekker bewegen en een stukje gezonde leefstijl, dat is alleen maar winst!”

Geef een reactie