Gezondheid

Week van de Euthanasie: kunnen mensen met dementie om euthanasie vragen?

Vandaag start de week van de euthanasie om extra aandacht te besteden aan en te praten over het levenseinde. Want wat kan en mag er allemaal rondom euthanasie? Kan iemand met dementie bijvoorbeeld om euthanasie vragen? Om mensen meer te leren over euthanasie, delen de Specialisten Ouderengeneeskunde van Treant feiten en fabels rondom euthanasie.

 

Euthanasie is hetzelfde als palliatieve sedatie: FABEL!
Dit is een fabel. Euthanasie is overlijden door middel van medicijnen die een arts geeft. Bij palliatieve sedatie geeft de arts in de laatste levensfase medicijnen om pijn te verminderen. Je valt diep in slaap van de medicijnen. Uiteindelijk word je dan niet meer wakker. Het overlijden komt door de ziekte en is dan natuurlijk. Je overlijdt dus niet door de palliatieve sedatie zelf.

 

Doodgaan met hulp van een arts kan alleen als je er zelf om vraagt: FEIT!
Overlijden met hulp van een arts kan inderdaad alleen als je er zelf om vraagt. De arts moet overtuigd zijn dat de vraag om euthanasie vrijwillig is. En dat je er goed over hebt nagedacht (weloverwogen). De vraag moet dus echt van de patiënt zelf komen. Niemand mag de patiënt dwingen of onder druk zetten. Familie niet en vrienden ook niet. Jouw partner of iemand uit jouw familie mag het dus niet vragen voor jou. Bij kinderen is dat anders.

 

1 arts bepaalt of euthanasie mag en kan: FABEL!

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als een arts ervan overtuigd is dat er uitzichtloos en ondraaglijk lijden is EN de patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek heeft gedaan. Ook moet ten minste één andere, onafhankelijke (SCEN-)arts tot dezelfde conclusie komen.

Euthanasie is alleen toegestaan bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden: FEIT!
Dat klopt. Er is sprake van uitzichtloosheid als je niet meer kan genezen en als je onnodig lijdt en dit niet minder kan worden. De arts bekijkt ook hoeveel verbetering een behandeling nog kan geven. En hoe zwaar de behandeling is. Bij ondraaglijk lijden gaat het vooral over hoe je het ziek zijn ervaart. Dit is voor iedereen anders.

 

Een verzoek tot euthanasie moet ALTIJD voldoen aan 6 eisen uit de wet: FEIT! 

Dat klopt. Deze 6 eisen zijn:

  1. Vrijwillig en goed over nagedacht
  2. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
  3. Informeren over de situatie en de vooruitzichten
  4. Geen redelijke andere oplossing
  5. Raadplegen onafhankelijke arts
  6. Medisch zorgvuldige uitvoering

 

De arts moet zich houden aan deze 6 eisen. Als de arts dat niet doet, is hij/zij strafbaar. Meer informatie over de 6 eisen lees je op de website van de Rijksoverheid.

 

Mensen met dementie kunnen niet om euthanasie vragen: FABEL!  

Iemand met beginnende dementie kan nog zelf om euthanasie vragen. En kan de arts zelf nog uitleggen waarom of wanneer het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is. Als iemand al langer dementie heeft, kan hij of zij soms zelf geen keuzes meer maken. Dan kan je niet meer zelf om euthanasie vragen. Euthanasie kan dan alleen nog als je de euthanasievraag in een wilsverklaring hebt opgeschreven toen je nog wel zelf in staat was om keuzes te maken. Het is daarom belangrijk om de vraag om euthanasie op papier regelmatig met de arts te bespreken.

 

Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

 

Geef een reactie