Gelooft Hoogeveen de beloftes van ons kabinet na Prinsjesdag 2018 ?

Hoogeveen – Hoe denken de burgers uit Hoogeveen en omgeving over de beloftes die het kabinet hebben gedaan op Prinsjesdag?

Deze vraag legde ‘Met Koopman op pad’ voor aan willekeurige voorbijgangers in Hoogeveen. Kijk en luister de antwoorden in deze speciale editie.

10 gedachten over “Gelooft Hoogeveen de beloftes van ons kabinet na Prinsjesdag 2018 ?

 • 20 september 2018 om 11:58
  Permalink

  Veel mooie praatjes maar nakomen van beloftes geloof ik niks van.
  De nabeschouwingen gisteren waren gewoon een lachertje!
  Zodra er over een onderwerp werd gedebatteerd kwamen de linkse rakkers in de 2e kamer gelijk met gezeur over andere onderwerpen.
  Die Pechtold is een klein irritant kereltje, laat hij eerst zijn privé leven maar eens op orde brengen, en die Klaver is een showboy die zichzelf ook maar interessant vindt.
  Kuzu zou helemaal zijn mond niet open mogen doen in de Nederlandse politiek zolang hij stemt in een ander land, inleveren het Turkse paspoort/nationaliteit voor je iets mag zeggen/meebeslissen in ons land. Opmerkingen dat wij als we het hier niet goed vinden maar moeten vertrekken?
  Wat dat aangaat heeft Wilders gelijk, Kuzu is een Turk dus vertrek dan maar naar Turkije!

 • 20 september 2018 om 12:53
  Permalink

  In Hoogeveen geloven ze alles wat hen door de overheid verteld wordt. Als 3 wethouders verklaren dat ze geloven dat een particuliere onderneming €4miljoen, om niet, zou willen schenken aan een ijsbaan in Hoogeveen dan geloven de Hoogeveners dat.
  Als een wethouder vertelt dat een obligatiefonds geheel is volgestort terwijl dat obligatiefonds nog in het geel niet bestaat dan geloven de Hoogeveners dat.
  Als het college van B&W zegt dat men ondanks integer is dan geloven de Hoogeveners dat.

  • 20 september 2018 om 14:39
   Permalink

   Je kan zo meedoen aan die Haagse politiek Gerard en daarnaast generaliseer je enorm!
   Ik ben ook een Hoogevener, al ben ik hier niet geboren, en geloof echt niet alles wat de gemeente zegt en belooft.
   Als het in een debat gaat over criminaliteit dan draait een ander het wel weer naar het afschaffen van de dividendbelasting, zo draai jij alles naar het onderwerp ijsbaan!

 • 21 september 2018 om 11:01
  Permalink

  Ik had kunnen weten dat je het niet begrepen hebt.
  Ik heb telkens verkondigd niks tegen de ijsbaan te hebben.
  Van mij mogen ze er 100 van realiseren mits de raad het besluit op basis van door het college juist verstrekte gegevens neemt. Dit item gaat over goedgelovigheid van Hoogeveners.
  Ik zou qua geloofwaardigheid ook nog wel even kunnen memoreren aan de affaire Pet.
  “Onderzoek heeft uitgewezen dat we niet hebben gefactureerd” en “Herhaald onderzoek heeft uitgewezen dat we niet hebben gefactureerd” en daarna aankomen met facturen. Geloofwaardig hé.
  Ook zou ik kunnen zeggen dat men de raad voorhoudt dat men bij de splitsing van Alescon in Noord-Zuid het Zuidelijke deel van het Noordelijke deel €2 miljoen krijgt terwijl het in werkelijkheid €1,15 miljoen is. Ook zou ik kunnen zeggen dat men de raad voorhoudt dat men i.v.m. hoofdelijke aansprakelijkheid geen jaarrekening krijgt van bedrijven waarvan men 49% van de aandelen bezit.
  Het kunnen inzien van c.q. het ontvangen van de jaarrekening zou maken dat je hoofdelijk aansprakelijk bent? Ik zou eerder willen zeggen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur wegens onvoldoende toezicht houden. Men is aandeelhouder en heeft totaal geen inzicht in de financiële situatie van het bedrijf waarvan men voor 49% aandeelhouder is? Te gek voor woorden toch? En zo gaat men om met onze centen. Mijn vertrouwen in dit college is tot het nulpunt gedaald. Ook verdient het merendeel der raadsleden een dikke onvoldoende. Men gelooft klakkeloos de sprookjes die hen door het college worden voorgelezen. Van enige controle is geen enkele sprake omdat men het zelf niet kan beoordelen. Gisteravond was Johannes Prakken namens D66 de enige die ???? stelde. De rest gelooft het wel en besluit binnenkort dat men instemt met een splitsing terwijl men totaal geen inzicht heeft in de werkelijke waarde van het te splitsen bedrijf. Ik noem het amateurisme. Natuurlijk is dat te begrijpen. Niet ieder raadslid heeft economie gestudeerd. Maar je zou minstens je licht eens kunnen opsteken bij professionals of kunnen luisteren naar mederaadsleden met meer economisch inzicht.

  • 21 september 2018 om 14:39
   Permalink

   Gerard het gaat er niet om of ik je begrepen heb of niet!
   Ik gaf aan dat jij hetzelfde doet als de Haagse politici, gaat het in het debat over de criminaliteit in bepaalde wijken en het harde aanpakken daarvan dan zijn er kamerleden die á la minute weer over de dividendbelasting beginnen.
   Vertrouwen in de Hoogeveense politiek is bij mij net zo min aanwezig als met de landelijke politiek.

 • 21 september 2018 om 15:08
  Permalink

  Het gaat over goedgelovigheid van Hoogeveners. Ik hoop werkelijk dat mijn bijdrage er toe leidt dat bij meerdere Hoogeveners de schellen van de ogen vallen. Ook ik vertrouwde blindelings op hetgeen B&W vertelden. Door de affaire Pet werd ik getriggerd en ben daarna e.e.a. wat kritischer gaan bekijken en volgen. Ik ben werkelijk met stomheid geslagen over de verschrikkelijke goedgelovigheid van de raad en de zwijgzaamheid van hen die wél ter zake deskundig zijn. Deze zwijgzaamheid omdat het college is gevormd met deelname van een hun partij vertegenwoordigend(e) lid/leden. Een schande. Ik heb daarom een klacht ingediend tegen zowel raad als college maar de keurmeester die het eigen vlees keurde zegt “Uw klacht is ongegrond”. Zonder, een wettelijk verplichte, opgaaf van redenen. Vraag je een nadere toelichting dan krijg je als toelichting te horen dat men de klachten ongegrond vind omdat men dat vind. Nu zal de ombudsman zijn oordeel moeten uitspreken.

  • 21 september 2018 om 17:24
   Permalink

   Ik ben het wat dat aan gaat ook roerend met je eens Gerard, “veel praatjes maar weinig daadjes”!
   Heel veel mooie beloftes als er verkiezingen aankomen maar daarna doen ze precies wat zij willen en niet wat de Hoogevener wil. Ze zeggen A te doen om niet te veel tegenstand te krijgen maar ze doen ondertussen toch lekker B, dat is politiek blijkbaar.
   Democratie is in Nederland ver te zoeken, je kan nog zoveel stemmen halen dan nog zeg dat niet dat je mee kan regeren.
   Er wordt met veel maten gemeten, bij de ene partij wordt een relatie binnen de partij niet als privé gezien en stapt het kamerlid op terwijl een ander kamerlid zegt: “Het is privé!” en komt er gewoon mee weg en een paar kleine kinderen gaan zich over 10 tot 15 jaar afvragen: “Wie is onze vader?”
   Kortom, moet je mensen die zo draaien vertrouwen op hun (grote) kijkers?

 • 21 september 2018 om 18:48
  Permalink

  Een ander voorbeeld waarbij totaal niet naar anderen wordt geluisterd is Treant. Huisartsen, verloskundigen, lokaal bestuur en inwoners worden totaal genegeerd. Muitende kinderartsen in Emmen zorgen er voor dat collega’s binnen de groep hun heil elders zoeken. Gevolg:Rte weinig specialisten zodat volgens de dames en heren geleerden er niets anders overblijft dan concentratie in Emmen. Volgens de geleerden kan worden gewerkt binnen de 45-minuten bereikbaarheidseis. Cijfers door UMCG-ambulancezorg geuit doen echter geheel iets anders vermoeden. Wat je ook zegt, roept of zelfs schreeuwt je vind nergens een luisterend oor. Concentratie is het geldgedreven motto en moeten zal doorgaan. Ik voorspel dat binnen de kortste keren ook de SEH zal worden geconcentreerd in Emmen. Want ook daar geldt de 45-minutenbereikbaarheidseis voor. Kan klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde binnen die norm worden uitgevoerd dan geldt dat ook voor SEH. Als Treant dus tot concentratie van SEH te Emmen besluit zal niemand hen ook daar een duimbreed in de weg kunnen leggen. Zolang ze zich binnen de gestelde eisen en normen begeven heeft men vrij spel. Ik hoop uiteraard dat mijn voorspelling niet uitkomt.

  • 21 september 2018 om 20:26
   Permalink

   Nog een voorbeeld: kunststofcontainer door de strot geduwd terwijl uit onderzoek blijkt dat het zelfs duurder is dan niet scheiden!

Geef een antwoord