Algemeen

Ouder- en jeugdsteunpunt voor begrijpelijke informatie over passend onderwijs

Ouders en jeugdigen die vragen hebben over passend onderwijs kunnen voortaan niet alleen terecht bij hun eigen school, maar ook bij een ouder- en jeugdsteunpunt. De nieuwe website http://www.ouder-jeugdsteunpunt.nl geeft in begrijpelijke taal antwoord op de meest gestelde vragen rondom passend onderwijs, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ouders en jeugdigen kunnen ook contact opnemen met het steunpunt als zij een vraag hebben of advies willen over passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland, en voor het primair onderwijs ook een deel van de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland.

Zoektocht
Het kan voor ouders en jeugdigen lastig zijn om duidelijke informatie te vinden over passend onderwijs. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met allerlei verschillende partijen en specialisten, zowel van binnen als van buiten de scholen. Er worden regelmatig onbekende termen gebruikt en onduidelijk kan zijn wie wat doet, welke hulp ouders van een school mogen verwachten en wat de stappen zijn als een kind meer ondersteuning nodig heeft. Daar biedt het ouder- en jeugdsteunpunt een oplossing voor.

Vraag en antwoord
Op de website staan veelgestelde vragen en antwoorden over passend onderwijs: voor ouders die een kind hebben dat op een basisschool zit of bijna naar school gaat. En voor ouders met een kind in het voortgezet onderwijs. Op de website staan ook een video en brochures die door het ministerie samen met ouders zijn opgesteld. Ouders en jeugdigen die op de site geen antwoord vinden op hun vraag of die advies willen, kunnen het ouder- en jeugdsteunpunt benaderen via een contactformulier, e-mail of telefonisch.

Geef een reactie