Politiek

Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe gepresenteerd

Hoogeveen – De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio versneld te versterken in de periode tot 2030. Een sterke, innovatieve regio waar het goed wonen, werken en leven is. Vandaag presenteerden zij het voorstel voor een Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het Rijk wordt gevraagd om aangepaste wet- en regelgeving, de uitwisseling van kennis en een investering van 40 miljoen euro.

De grensregio Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.
Met het voorstel voor de Regio Deal vragen de partijen het Rijk om bij te dragen aan een versnelde duurzame versterking van de economische structuur in de regio. Het gaat om drie pijlers: Werken, Wonen en Welzijn. Belangrijke aandachtspunten binnen de pijlers zijn onder meer arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en zorg. Energietransitie, een betere fysieke digitale bereikbaarheid en een inclusieve samenleving lopen als rode draad door alle pijlers heen.
Het kabinet heeft regio’s uitgenodigd om via Regio Deals partnerschappen voor regionale opgaven te sluiten met het Rijk. In het najaar weten de partijen of het Rijk daadwerkelijk een Regio Deal van het voorstel maakt. Bij een positieve reactie wordt de Regio Deal samen met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners verder uitgewerkt.

Meerdere Regio Deals vanuit Drenthe
Vanuit Drenthe meerdere Regio Deals ingediend bij het Rijk. Gedeputeerde Staten geven de prioriteit aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Naast de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe heeft de provincie Drenthe onlangs de Regio Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw’ ingediend met de provincies Fryslân en Groningen.
Daarnaast is samen met alle Drentse Gemeenten een Regio Deal ‘Vitale Vakantieparken’ ingediend. In het voorjaar is hiervoor een actieprogramma ontwikkeld. Doel is om het aantal niet-vitale vakantieparken te halveren.
De provincie Drenthe is tevens partner in het voorstel voor de Regio Deal ‘Retailagenda – kennis van regionale transitie’, samen met Retailland, provincie Fryslân, gemeente Bodegraven en regio Twente. Dit is een voorstel voor een strategisch vastgoedfonds.
Tot slot heeft het college steun uitgesproken voor de Regio Deal ‘HollandCity – grenzeloze gastvrijheid in Giethoorn?’ van de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met de Regio Zwolle en de provincie Overijssel. Datzelfde geldt ook voor de Regio Deal Human Capital Agenda ‘Investeren in mensen 2019 – 2022’ die is voorbereid door de gemeente Zwolle namens de Regio Zwolle. Met deelname van de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld.

Van links naar rechts op de foto:
Wethouder Heijerman Gemeente Aa en Hunze, Wethouder Arends Gemeente Emmen, Wethouder Steenbergen Gemeente Hoogeveen, Gedeputeerde Henk Jumelet Provincie Drenthe, Wethouder Brink Gemeente Coevorden, Wethouder Buijtelaar Gemeente Borger-Odoorn en Wethouder Zwiers Gemeente Coevorden. Op de foto ontbreekt Wethouder Te Rietstap van de Gemeente Hardenberg. Hij was helaas verhinderd. Foto en bron: Provincie Drenthe

Geef een reactie