Gezondheid

Treant sluit 2022 met een positief resultaat af

Treant sluit 2022 met een positief resultaat af

Treant sluit het jaar 2022 af met een positief geconsolideerd resultaat van circa 1,5 procent van de omzet.
Het resultaat in zowel de ouderen- als de ziekenhuiszorg van Treant bedroeg zo’n 4 miljoen euro. Het zijn vooral effecten van voorgaande jaren die dit resultaat verklaren. Zonder eenmalige nabetalingen, onder meer voor verleende zorg die nog niet was uitgekeerd, zou het financiële plaatje licht positief zijn geweest. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering is ongeveer nihil.

Stijgende kosten, achterblijvende vergoedingen
‘Het resultaat over 2022 toont de financiële kwetsbaarheid van de zorgsector. Net als iedereen thuis hebben ook wij als zorgorganisatie te maken met een flinke stijging van allerlei kosten’, zegt Ron Akkerman, lid van de raad van bestuur. Zo was er schaarste aan en stijging van kosten voor (medisch) materiaal en van bouwprojecten. Een hoger ziekteverzuim (gemiddeld 8,2 procent) bracht ook een grote kostenpost met zich mee, onder meer door de inzet van extra medewerkers. 

In 2023 lopen de kosten verder scherp op, met onder meer extreem stijgende energiekosten voor gas en elektra en een nieuwe cao Ziekenhuizen. Ook een nieuwe cao VVT zit in de pijplijn. ‘Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat er een goede cao is voor alle zorgprofessionals, waarmee zij de stijgende kosten voor levensonderhoud kunnen opvangen. Daarnaast verdient het waardevolle werk dat zij dagelijks doen een passende beloning. Wel baren alle oplopende kosten ons zorgen, omdat er geen zicht is op dekking in de tarieven. Het einde van wat de zorgsector zelf kan opvangen is meer dan bereikt. Bij Treant is sprake van een doelmatige organisatie: we werken zo efficiënt mogelijk. De vergoedingen van zorgverzekeraars moeten omhoog en de overheid moet zorgen voor een betere compensatie voor de extreme inflatie en door het dak gaande energieprijzen. Deze rekening kan niet alleen worden neergelegd bij de sector, zonder ingrijpende en onwenselijke gevolgen’, stelt Akkerman.

Hoogtepunten
Ondanks de grote financiële onzekerheid in de zorgsector zette Treant in 2022 mooie stappen. Het lukte weer meer patiënten te helpen, wat zorgt voor geslonken wachtlijsten. En Treant Ouderenzorg maakte de overstap van kwaliteitskeurmerk Prezo naar Qualicor. Hierdoor werken we als één Treant aan een continu verbeterprogramma. Meer hoogtepunten van 2022 zijn terug te zien in deze video.

Geef een reactie