Certificaatuitreiking door burgemeester AZC Hoogeveen

Burgemeester Karel loohuis heeft  in het AZC in Hoogeveen 130 certificaten mogen uitreiken aan blije bewoners. Samen met inwoners klaarden ze vrijwillig 801 klussen die de  gemeente mooier maken.

Karel Loohuis: Het zorgt soms voor hilarische momenten als ik probeer de namen van de vluchtelingen goed uit te spreken, maar dat dan toch net niet lukt.

DUBBEL
Iedere keer als ik een voet over de drempel van het AZC zet heb ik een dubbel gevoel. Hier verblijven tijdelijk bijna duizend mensen. Tientallen culturen, dicht op elkaar. Mensen die, in een soms jarenlange procedure, wachten op een besluit: mag ik hier blijven of moet ik terug? De onzekerheid en verveling knagen aan hen en maken hen moedeloos. Ze zijn hier weliswaar veilig, maar hun leven staat stil. Ze kunnen alleen maar dromen van een toekomst. Aan de andere kant zie ik veerkracht en energie om er iets van te maken. Vandaag zie ik veel blije mensen. Vluchtelingen die door het vrijwilligerswerk het gevoel hebben mee te mogen doen in de samenleving.

ERBIJ HOREN
Vierendertig organisaties in onze gemeente deden mee in het project #Meedoen Samen aan de Slag van Vrijwilligers Hoogeveen. Zij toonden zich fl exibel om contact te maken met de vluchteling en met hen de Nederlandse taal te oefenen. Inwoners en AZC bewoners nemen geregeld met pijn in het hart afscheid van elkaar. Want meer dan eens ontstaan mooie vriendschappen. Het blijkt verrijkend om van elkaars cultuur te leren. Je beseft weer eens wat een geluk het is dat je wieg hier stond. Soms blijft een bewoner ‘behouden’ voor Hoogeveen: Qassam is een icoon geworden voor #MEEDOEN en voor IVN Hoogeveen. Hij is een groot voorbeeld voor vele andere AZC-bewoners. Meedoen en erbij horen. Dat is wat een mens gelukkig maakt.

Karel Loohuis, burgemeester

Vanuit het AZC waren meerdere bewoners betrokken bij een werkgroep die ondersteuning bood bij het vertalen van klussen en bij de logistiek: weet iedereen waar hij moet zijn en hoe hij daar komt? Daarnaast maakten ze flyers in verschillende talen, beheerden de Aan de Slag-telefoon, onderhielden contacten met bewoners en waren regelmatig aanwezig bij de #MEEDOENbalie ter
promotie van het vrijwilligerswerk.

Samen met studenten van de Hanze Hogeschool hebben ze een studieproject tot een succes gemaakt en heel veel bewoners in beweging gekregen om te helpen bij het XXL bellenblaasfestival. Verschillende Hoogeveners reageerden positief op onze oproep voor veiligheidsschoenen. Daarmee konden wij ervoor zorgen dat veel mannen op een ’teenveilige manier’ aan het werk konden. Sommige bewoners hebben door het klussen zo’n goede relatie met een organisatie opgebouwd, dat ze een vaste en reguliere  vrijwilliger zijn geworden. Organisaties en bewoners nemen geregeld met pijn in het hart afscheid van elkaar. Soms blijft een bewoner ‘behouden’ voor Hoogeveen: Qassam is een icoon geworden voor #MEEDOEN en voor IVN Hoogeveen en is een groot voorbeeld voor vele andere AZC-bewoners.

Bezoek voor actuele foto’s facebookpagina https://www.facebook.com/AandeSlagHoogeveen/

#MEEDOEN, Samen aan de Slag in 2022

Hoogtepunten in 2022 #MEEDOEN, Samen aan de Slag in 2022 Bewoners van het AZC zetten zich graag in voor:
– opruimwerkzaamheden, archiveren, materialen tellen, schoonmaken
– onderhouden terrein; onkruid verwijderen, bomen en struiken
snoeien, schoffelen, harken, bloembakken onderhouden etc.
– accommodatie: schoonmaken, verven, dakgoten afval verwijderen,
ramen wassen
– helpen bij bestraten, graafwerkzaamheden
– timmer- en renovatiewerkzaamheden, schuren en verven
– assisteren bij activiteiten of evenementen en meer!

Klussen die:
– eenvoudig uitvoerbaar zijn
– waarbij kennis van de Nederlandse taal niet perse noodzakelijk is
– in samenwerking verricht worden met vrijwilligers van uw organisatie
– geschikt zijn voor groepjes van 2-6 personen

Evenementen zoals het bellenblaasfestival, Stadsfestival, Oerol, Cascaderun, Avond4daagse, Col du Vam, Erflandenrun, Kuiertocht, NLdoet en meer. Bewoners hechten grote waarde aan bijvoorbeeld het dragen van een badge of een t-shirt van een evenement en aan een officieel bedankje na afloop door het schudden van een hand. Waardering in welke vorm dan ook is een motivatie om hard te willen werken en plezier te ervaren in vrijwilligerswerk. Met dank aan alle organisaties voor het aanbieden van klussen, groot of klein, regulier of eenmalig, zij maken # MEEDOEN mogelijk. Waardering ook voor organisaties die een UWV-verklaring hebben verkregen waarmee ze gedurende drie jaar bewoners mogen ontvangen voor het uitvoeren van klussen zonder het risico op een boete voor arbeid verdringen

Geef een reactie