Algemeen

Gerdi Verbeet opent tentoonstelling in Nieuwlande

Zaterdag 6 mei is in het museum De Duikelaar in Nieuwlande de tentoonstelling geopend over een 7 tal Joodse (onderduik) kinderen en de jongste dochter van Johan Post. Deze kinderen vonden tijdens de oorlog een onderduikadres in de omgeving van Nieuwlande. Met gevaar voor eigen leven, boden de Nieuwlanders deze kinderen bescherming, ze kregen te eten en kleding.

Mark Tuit, wethouder van gemeente Hoogeveen heeft het verzoek neergelegd bij Gerdi Verbeet om de openingshandeling te verrichten. Zij is voormalig voorzitter van het Herdenkingscomitë 4 en 5 mei en is ook voorzitter van de 2e Kamer geweest.

Na de officiële opening werd een rondleiding door het museum gegeven aan de genodigden waarbij de reacties vooral lovend waren over de professionele opzet van de tentoonstelling.

Naast Mark Tuit waren ook vertegenwoordigers van Gemeentebelangen en PvdA vanuit de raad aanwezig. Onlangs hebben GB en PvdA een oproep gedaan aan de gemeenteraad om ter ondersteuning, jaarlijks een financiële bijdrage te doen aan het museum De Duikelaar. Jan van der Sleen, wonend in Nieuwlande en raadslid van GB onderstreept hoe belangrijk het is dat getoond wordt wat de consequenties zijn van oorlog voeren: “Een van de gevolgen van oorlog is dat vele gezinnen uit elkaar gerukt worden. Het is niet te bevatten dat zoveel Joodse ouders hun kinderen hebben afgegeven aan verzetsmensen omdat dat de enige mogelijkheid was dat de kinderen misschien gered zouden worden van de dood. Maar er was voor deze ouders één ding nog erger en dat is dat je kind(eren) afgevoerd zouden worden naar de gaskamers. Deze 7 Joodse kinderen hebben het gelukkig gered als ook de dochter van Johannes Post. Het is zó belangrijk dat we deze historie laten zien aan de huidige vrije ouders en de vrije kinderen. Er wordt door iedereen altijd gezegd dat er nooit meer oorlog moet komen en toch is ook nu de oorlog weer zo dichtbij. Daarom is het belangrijk dat wij, onze kinderen en kindskinderen met eigen ogen kunnen zien wat oorlog teweeg kan brengen”.

 

De personen op de foto:

Voorste rij: Saskia Manusama (PVDA), Lydia Joling (bestuur) Gerdi Verbeet, Hilma Hooijer (GB) Jannie v.d Giesen (vrijwilligster) Hanneke Rozema (bestuur) Willy Smid (bestuur)

Achterste rij: Jan van der Sleen (GB), Henk Kremer (bestuur) Bert Ronhaar (Stichting de Duikelaar) Wolter Dekker (PVDA), Mark Tuit (wethouder) Gerwin Schoonewille (bestuur)

 

Geef een reactie