Algemeen

Afrikaloop voor kinderen in nood in Afrika zoekt slaapplaatsen

In de herfstvakantie van 21 tot en met 27 oktober, wordt voor de achttiende keer de Afrikaloop gelopen, een wandelactie waarvan de opbrengst voor straat- en weeskinderen in Afrika is. De wandeling wordt georganiseerd door de Andreas Manna Stichting (AMS) uit Hoogeveen. Voor de wandelaars die blijven overnachten, is de AMS nog op zoek naar enkele gastgezinnen voor één nacht.

Onder andere in Hoogeveen of omgeving. Dit gaat om de nacht van vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober. Daarnaast in Pesse of omgeving. Dit gaat om de nacht van woensag 25 oktober op donderdag 26 oktober. Daarnaast in Echten of omgeving. Dit gaat om de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober. Misschien heeft u één nacht plaatst voor iemand. De wandelaars komen in de loop van de middag aan in het desbetreffende dorp. U weet van tevoren welke wandelaar(s) u kunt verwachten voor de overnachting. Wanneer de mensen gefinisht zijn, wordt u gebeld en gevraagd uw gast(en) op te halen. Mocht ophalen niet lukken, zorgt de AMS dat de gast(en) bij u thuisgebracht wordt. De volgende ochtend is de starttijd tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U neemt dan weer afscheid of misschien wandelt u zelf mee, alles is mogelijk. Voor de overnachting en het eten betaalt de wandelaar een kleine vergoeding. Deze vergoeding komt ten goede aan de Afrikaloop en is op deze manier uw hulp aan de kinderen in nood. Vorig jaar was de opbrengst ruim € 20.000,00. Doordat u helpt een slaapplaats en eten te bieden aan een wandelaar, helpt u ondertussen de kinderen in Afrika aan een slaapplaats en eten.

Wilt u meehelpen een straat- of weeskind toekomst te bieden dan kunt u zich opgeven als gastgezin bij Elise Van Lienen, tel.nr. 06-114 205 15 of per mail elise.v.lienen@gmail.comZij informeert u verder. 

De Afrikaloop is een wandelactie van 7 dagen. Dagelijks is er keuze uit etappes van 10, 15, 25 en 35 km. De start is in Hoogeveen en loopt de eerste dag naar De Wijk. De volgende dag gaat de tocht naar Ruinerwold daarna respectievelijk naar Uffelte, Beilen, Pesse en Echten, om ten slotte op de zevende dag weer in Hoogeveen te finishen. De routes zijn prachtig.

U kunt één of enkele dagen meelopen, zoveel als u wilt. Onderweg zijn er iedere dag drie gezellige pauzeplaatsen.

De AMS werkt uitsluitend met vrijwilligers zowel in Nederland als in Afrika. De opbrengst van acties komt volledig ten goede aan de kinderen in nood in Afrika. Op kleinschalige basis wordt daar hulp verleend aan straat-, zwerf- en weeskinderen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden projecten opgezet die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg. Daarbij wordt gekeken naar schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en zelfvoorziening. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen mee bij alle ontwikkelingen. Informatie over de stichting of de Afrikaloop kunt u vinden op de website www.andreasmanna.org of op facebook

Geef een reactie