Algemeen

Alle gemeenten krijgen afhaalpunt voor gratis menstruatieproducten

Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal € 15,8 miljoen subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Met het geld worden ook activiteiten en acties gefinancierd gericht op het bestrijden van armoede, specifiek bij kinderen. Het kabinet reserveert daarnaast middelen voor het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van voedselhulp en maakt twee miljoen euro vrij voor het tegengaan van menstruatiearmoede. Met die middelen kan het Armoedefonds het aantal uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten uitbreiden van 1.500 naar 2.500.

 

De subsidie aan Stichting Voedselvangnet, dat voedsel inkoopt en levert aan de voedselbanken, is afkomstig uit het Europees sociaal fonds (ESF+) en loopt tot en met 2027. Het is voor het eerst dat het kabinet Europese middelen inzet voor voedselhulp. Het budget voor het Armoedefonds en het Rode Kruis is op verzoek van de Tweede Kamer beschikbaar gesteld en is afkomstig uit nationale middelen. Het geld voor het Rode Kruis gaat naar voedselhulp en materiële hulp aan mensen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning van de voedselbanken of de route naar hulp onvoldoende kennen.

Geef een reactie