Arbeidsmarkt blijft gunstig voor werkzoekenden

In februari nam het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Drenthe af. De toename van de WW in de afgelopen maanden zet daarmee niet door. De arbeidsmarkt blijft krap. Voor werkzoekenden zijn er volop kansen op werk. Zo biedt de zorgsector niet alleen goede kansen voor zorgpersoneel, maar ook voor ondersteunende beroepen.

Toename WW zet niet door

Eind februari ontvingen 4.681 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,8% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 67 uitkeringen (-1,4%). Hiermee zet de toename van de WW – waarmee Drenthe in december en januari te maken had – niet verder door. De afname van de WW in februari deed zich voor in de meeste sectoren. Vooral sectoren als de voedings- en genotsmiddelenindustrie, onderwijs, metaalindustrie en uitzendbureaus droegen bij aan de afname van de WW. In andere sectoren, zoals vervoer & opslag en groothandel, nam de WW toe. Het aantal WW-uitkeringen was eind februari fors lager (-16,8%) dan een jaar geleden.

Landelijk nam in februari het aantal WW-uitkeringen licht af. Eind februari telde Nederland 153.910 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat is 0,3% minder dan in januari. Vorig jaar telde Nederland in februari 187.610 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 33.700 uitkeringen (-18%). In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen in de meeste provincies.

Krappe arbeidsmarkt

Het Centraal Planbureau (CPB) sprak vorige week de verwachting uit dat de Nederlandse economie in 2023 en 2024 blijft groeien, ondanks de inflatie, zwakkere wereldhandel en dalende huizenprijzen. De arbeidsmarkt blijft krap en de werkloosheid loopt slechts licht op. Voor veel beroepen zijn er nog steeds grote personeelstekorten, waarvan vele een structureel karakter hebben.

 Zorg biedt ook goede baankansen voor niet-zorgpersoneel

De zorgsector is een van de sectoren waarin al jaren veel vraag naar personeel is. Er staan op dit moment 1.250 vacatures open in Drenthe voor zorg & welzijn beroepen.

De zorgsector is de grootste sector in Noord Nederland. In Drenthe werken 21.500 werknemers in de zorg. Veel banen in de zorgsector zijn zorgberoepen, zoals verzorgende ig of verpleegkundige. Maar een kwart van alle werknemers in de zorg werkt in niet-zorgberoepen, blijkt uit de UWV-publicatie ‘Zorg: meer dan alleen zorgpersoneel’. Het grootste deel van deze groep doet economisch-administratief werk. De kans op werk daarin is het grootst voor medisch en directiesecretaressen, HR-adviseurs, arbeids- & loopbaanspecialisten, boekhouders, controllers en accountants. Daarnaast werken veel mensen in de zorg in een dienstverlenend beroep, zoals schoonmaker, medewerker bediening horeca, keukenassistent, kok, kapper en schoonheidsspecialist. Andere beroepen komen minder vaak voor, zoals technici, ICT’ers en beveiligers. Ook zij zijn van belang om goede zorg mogelijk te maken. In de zorgsector zijn er dus ook goede baankansen voor werkzoekenden. Ook zonder zorgdiploma.

Regionale verschillen

Februari laat in het Noorden een wisselend beeld zien als het gaat om de ontwikkeling van de WW. Tegenover een toename van de WW in Groningen staat een afname in Friesland en Drenthe. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 5.679 WW-uitkeringen; 0,9% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 8,9% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in februari met 0,4% af tot 6.202. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 15,4%.

Bron: Werk.nl en UWV.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord