Raad van State vernietigt bestemmingsplan “zend-/ontvangstinstallatie”

Den Haag/Noordscheschut: De Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter van Nederland, heeft het bestemmingsplan van de gemeente Hoogeveen, om een oude hoogspanningsmast, met een hoogte van 25 meter, te laten gebruiken als zendmast, bij het Schoolpad in Noordscheschut, naar de prullenbak verwezen.

Een 15-tal omwonenden hadden de zaak tegen de gemeente aangespannen nadat deze KPN had toegestaan om 4 telecom antennes te plaatsen. Mandy Schenk, woordvoerster van de omwonenden die bezwaar maakten, vond het onbegrijpelijk dat de gemeente geen beleid heeft voor het plaatsen van antennes in het buitengebied maar wel voor de bebouwde kom van Hoogeveen. De omwonenden vrezen voor hun gezondheid vanwege de straling en stapten naar de Raad van State.

Volgens de gemeente blijft de straling van de KPN-antennes ver beneden de blootstellingsnorm voor telecomstraling, was er geen vergunning nodig en was er in dit geval geen plicht om de omwonenden te informeren.

De Raad van State is echter van mening dat de gemeente zonder gegronde redenen is afgeweken van het eigen beleid op dit gebied.
Er zal nu een nieuw bestemmingsplan moeten komen, waarbij alle bezwaarmogelijkheden weer openstaan, of er moet een andere, geschikte plaats moeten worden gevonden. Deze was er op het Industrieterrein De Wieken maar bleek zakelijk niet haalbaar.

De volledige uitspraak

Zie ook:

Hoogeveen heeft geen beleid voor antennes in buitengebied

Bezwaarprocedure tegen zendmast

Geef een reactie