Lintjesregen Hoogeveen: 10 inwoners ‘Lid In De Orde Van Oranje Nassau’ (1)

Hoogeveen – “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd….” klonk donderdag negen keer in de gemeente Hoogeveen. De woorden werden uitgesproken door Burgemeester Karel Loohuis, en Wethouders/Loco-Burgemeesters Jan Steenbergen, Erik Giethoorn en Gert Vos.

Zij mochten namens Koning Willem Alexander een negental inwoners van de gemeente Hoogeveen onderscheiden met de Koninklijke Onderscheiding “Lid In De Orde Van Oranje Nassau”.

De gelukkigen waren:
De Heer Seine De Ruiter (Seine)
De heer de Ruiter doet het secretariaat en is vrijwilliger bij Buurthuis Nieuw Moscou van 1997 tot heden. Hij is bijna dagelijks te vinden in het buurthuis en staat dag en nacht voor iedereen klaar. Hij doet het secretariaat van het buurthuis, was uitvoerder van de bouwcommissie, helpt mee in de bediening en doet allerhande klusjes.

Ook is hij betrokken bij het verenigingsleven en de vele activiteiten in en om het buurthuis. Naast de burendag, feestavonden, bingo’s, AED-cursussen, Doe dag NL, Hemelvaartsdag, controleert hij de apparaten en is hij het aanspreekpunt voor buurtgenoten. Ook is hij betrokken bij de countryclub, dans club, schietclub en dart club. Hij zet alles in werking en gaat overal achteraan, het buurthuis loopt dan ook als een trein. De dart club Nieuw Nieuw Moscou is door hem tot stand gekomen en hij organiseert daarvoor ook regelmatig een toernooi.

De heer de Ruiter was van 1980-1991 leider van de jeugdclubs en van 1991-1994 jeugdouderling van de Gereformeerde Kerk in Hollandscheveld.

De heer de Ruiter heeft in 2012 de titel Beste buurman van 2012 ontvangen. Dit was een landelijke actie via www.buurtlink.nl, waarmee hij deze titel in de wacht heeft gesleept en uiteindelijk bij de toenmalige prins Willem Alexander en Prinses Maxima mocht lunchen.

De heer de Ruiter gaat bij ziekte, geboorte, trouwerij, overlijden, bij bijzondere dingen in de buurt bij de medemens langs, om een praatje te maken en te kijken hoe het is.

De heer de Ruiter is vrijwilliger bij de Sinterklaas intocht in Hollandscheveld vanaf 1996 tot heden. Hij speelt hoofdpiet en fungeert als “echte” knecht voor Sinterklaas en vervult tevens de rol als grote kindervriend.

De heer de Ruiter is lid van de buurtblad redactie vanaf 2009 tot heden. Hij schrijft samen met twee andere personen het “buurtblattie” voor inwoners van Nieuw Moscou en omstreken.

Van 1998 -2006 was de heer de Ruiter lid van het Schoolbestuur van de CBS het Mozaïek Hollandscheveld/Nieuw Moscou.

 

De Hr. en Mevr. Roelof Jager (Roel) en Hermina Jager-Kuiper (Erna)

De heer Jager was van 1998-2014 een van de motoren binnen de Dorpsoverleggroep Nieuwlande. De heer Jager heeft zich met veel positieve energie ingezet, en onder zijn bezielende leiding werden er een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Hij was ook aanjager van een aantal thema-werkgroepen en betrokken bij het plan om te komen tot een Multifunctioneel Centrum in Nieuwlande. De dorpsoverleggroep Nieuwlande mocht, mede dankzij de inzet van de heer Jager vele prijzen in ontvangst nemen, o.a. voor kern met pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (een schuilplaats in het dorpsbos), en van Vitaal Platteland (Nieuwlande Rondom).

Van 2006 tot heden is de heer Jager voorzitter van de werkgroep Nieuwlande Rondom.

Vanuit de Dorpsoverleggroep had hij het plan opgevat om met een groep vrijwilligers wat te doen aan een verwaarloosd stuk bos bij Nieuwlande, om deze meer elan te geven. Het bos is inmiddels een echt dorpsbos geworden, waar men van heinde en verre graag naar toegaat om bv. een verjaardag of iets dergelijks te vieren. De heer Jager heeft zich zo al vele jaren ingezet om het dorpsbos weer “beleefbaar” te maken. Het doel was Dorpsommetjes maken en het verbeteren van de toegankelijkheid en beheer. Het Lunspattie was het eerste project. Er kwam subsidie voor Samen aan de Slag 2011-2013. En in de volgende jaren werden er nog vele plannen gemaakt en uitgevoerd voor alle leeftijden en alle inwoners, waarbij de heer Jager steeds grote nadruk legt op het sociaal-educatieve karakter. Hij organiseert samen met de werkgroep jaarlijks educatieve natuuractiviteiten voor (school) kinderen, zoals het ophangen van nestkastjes en het speuren naar waterbeestjes. Zijn eigen hand en zaag en timmer capaciteiten zet hij in voor het bos en de werkers. Hij promoot de eetbaarheid van het bos en geeft rondleidingen. Door zijn doorzettingsvermogen bloeit het dorpsbos langzaam op en weten allerlei planten en dieren het bos (weer) te vinden. Er is een ijsvogelwand aangelegd, een bloemenweide, vruchtenbomen zijn aangeplant, en er is een nieuw geplaatste ooievaarspaal.

Naast de activiteiten van schoolkinderen en ouderen ontspruiten er de laatste tijd ook initiatieven van burgers in Nieuwlande, zoals een Bootcamp voor jonge mensen.Het dorpsbos is zijn levenswerk geworden.

De heer Jager is vanaf 2007 tot heden lid van de initiatiefgroep Dorpssmederij Nieuwlande.

Van 1980 tot heden is de heer Jager vrijwilliger bij de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande. 4 jaar was hij bestuurslid van de kerkenraad (scriba).

Hermina Jager-Kuiper (Erna)
Mevrouw Jager-Kuiper is vanaf 1978 tot heden vrijwilliger en bestuurslid bij de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande. Van 1978 t/m 1992 was ze zondagschoolleidster. Ook was ze penningmeester. Sinds 1985 is ze actief als pastoraal bezoeker bij leden en niet-leden van de kerk. Mevrouw Jager-Kuiper is al jaren betrokken bij de activiteiten rondom de Wereldgebedsdag. Ook heeft ze heeft catechisatie gegeven en bijbelgespreksgroepen geleid. In 2001 is mevrouw Jager-Kuiper officieel toegetreden tot het kerkbestuur. Ze werd in 2001 benoemd als ouderling. In 2004 is mevrouw Jager-Kuiper scriba geworden. Ook bezoekt ze regelmatig leden die ver buiten het dorp wonen, doet preeklezen als de voorganger verhinderd is, helpt bij rommelmarkt en jaarmarkt en houdt de lijst me bloemenbezorgers up-to-date. Ook nodigt ze 1x per jaar alle commissies uit voor een hoe-gaat-het gesprek. Ze regelt ouderbijeenkomsten en catechese.

Van 1978-2010 heeft mevrouw Jager-Kuiper diverse functies bekleed bij de Christelijke Vrouwenvereniging De Passage, afdeling Nieuwlande-Geesbrug. Ze is sinds 1976 actief lid. Binnen het bestuur was ze secretaresse, notuliste en algemeen adjunct. Van 1991-1997 maakte ze deel uit van het Provinciaal bestuur.

Mevrouw Jager-Kuiper is een geboren handwerkster. Sinds 2007 is mevrouw Jager-Kuiper voorwerkster van de handwerkgroepen. Deze functie is de laatste jaren niet meer van de Passage. Ze heeft vanaf 2010 een eigen handwerkgroepje.

 

Mevrouw Jantje Van Triest-Knol (Jannie)

Van 1967 tot heden is mevrouw van Triest-Knol betrokken bij Stichting Ouderenwerk Hoogeveen (SWW) als handwerkleidster en begeleider van ouderen bij handwerkactiviteiten.

Ze was initiatiefnemer van de handwerkgroep in een van de clubhuizen in Hoogeveen. Later werd deze handwerkgroep ondergebracht en gere-integreerd in de SWW.

Er wordt gewerkt aan nuttige en/of bijzondere handwerkproducten die op de jaarlijkse Hoogeveense Pulledagen te koop worden aangeboden. De opbrengt komt ten goede aan goede doelen. Mevrouw van Triest-Knol stond in 2017 nog zelf op de Pulledag om de producten te verkopen.

Mevrouw van Triest-Knol is van 1995 tot heden lid van de Evenementen Commissie (ECO) waar ze mede organisator is van diverse activiteiten, zoals de nieuwjaarsvisite, ouderenmiddagen en jaarlijkse busreizen. Ze fungeerde bij de busreizen vaak als begeleiderster van het reisgezelschap.

Van 1965-2005 was mevrouw van Triest-Knol lid en secretaris van het Hervormde koor Soli Deo Gloria. Ze was ook lid van de feestcommissie en betrokken bij de toneelgroep.

Ze organiseerde fietstochten, reisjes en feestavonden. Het koor is in 2005 opgeheven, waarna ze lid is geworden van het Evangelisatiekoor Hoogeveen, waar ze geen taken meer op zich heeft genomen.

Van 1970-2014 was mevrouw van Triest-Knol vrijwilliger bij de Hervormde Vrouwendienst (HVD) van Hervormde kerk De Ark, later de Protestantse wijkgemeente Oost. Ze deed bezoekwerk bij ouderen en bij geboorten, en was aanwezig bij de vergaderingen van de HVD. Ze organiseerde jarenlang de stroopwafelactie, was betrokken bij de band recorder dienst, de kerkbalans, het verjaardag busje en het knieperties bakken voor de rommelmarkt.

Ook was ze contactpersoon, en regelde ze o.m. de ophaaldienst voor de kerk.

 

Mevrouw Margje Koekoek-Pol (Marry)

Mevrouw Koekoek-Pol is vanaf 1989 tot heden organisator en collectant bij ZOA. Deze stichting helpt vluchtelingen en ontheemden in gebieden waar zich een ramp of een conflict heeft voorgedaan. Mevrouw Koekoek-Pol is collectant en organisator van diverse acties. Ook was ze wijkhoofd.

Vanaf 2009 tot heden is mevrouw Koekoek-Pol lid en vrijwilliger van de PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond en actief in bezoekwerk aan met name 80+ leden.

Vanaf 2001 tot heden is mevrouw Koekoek-Pol vrijwilliger bij Treant Zorggroep Care, locatie Weidesteyn Vanaf 2010 is zij elke maandagochtend aanwezig op de psychogeriatrische afdeling, waar ze met demente bejaarden handwerkt.

Van 1990-2000 was mevrouw Koekoek-Pol vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ze gaf leiding aan de vereniging voor ouderen en mensen met een beperking, stelde voedselpakketten samen en was lid van het Oudercomité, waarbij ze ieder jaar meerdere bijeenkomsten en de jaarlijkse dagreis voor de ouderen verzorgde. Voor het wijkteam heeft ze veel zieken, bejaarden en eenzamen bezocht.

Van 1983-1994 was mevrouw Koekoek-Pol bestuurslid van de vrouwenvereniging Solo Scriptura van de Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Ze is zeker al 50 jaar lid van deze vrouwenvereniging, een bijbelstudiegroep binnen deze kerk. Van september 1983 tot mei 1985 was ze secretaresse, van januari 1988 tot januari 1990 1e presidente en van september 1992 tot mei 1994 1e presidente.

Van 1982 tot heden is mevrouw Koekoek-Pol vrijwilliger bij Stichting Hulp aan Limanowa. De Stichting zet zich in voor kansarme gezinnen in het Zuidoosten van Polen. Ze breit, verzamelt kleding en sorteert ingebrachte kleding.

SONY DSC

Een gedachte over “Lintjesregen Hoogeveen: 10 inwoners ‘Lid In De Orde Van Oranje Nassau’ (1)

Geef een reactie