Algemeen

Wat moet je allemaal weten als je een paasvuur wil organiseren?

Wil je een paasvuur organiseren? Hou dan rekening met de volgende uitgangspunten: Organiseer jij of jouw buurt al sinds 1994 een paasvuur op dezelfde locatie en kun jij dat aantonen met een milieu-ontheffing of een natuurvergunning? Dan hoef je geen ontheffing aan te vragen, het paasvuur kan dan gewoon doorgaan.
Heb je geen milieu-ontheffing of natuurvergunning, dan moet er nader onderzoek worden gedaan. De nabijheid van natuur speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom wordt, om te beginnen de zgn. Aeriusberekening gedaan: daarmee wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend. De kosten die je daarvoor moet maken, worden door de gemeente vergoed.
 Een ontheffing voor een paasvuur aanvragen kan via hoogeveen.nl/paasvuur.

Geef een reactie