ColumnKoopman op pad

Waarom waterschapsbelasting betalen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta: Koopman zoekt het uit

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met hun partners doen WDO dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken. Dat is onze missie. Wij hebben een watervisie voor de komende tien jaar. Koopman op Pad ging er die dieper op in en wil weten waar het geld voor de Waterschapsbelasting heen gaat

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: