Gezondheid

Vaccinaties jeugd in maart weer van start

In de maanden maart, april en mei gaat de GGD  kinderen in vaccineren Drenthe tegen difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR), meningokokkenziekte (MenACWY) en tegen humaan papillomavirus (HPV). Deze vaccinaties vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen die hiervoor aan de beurt zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodigingsbrief. In de brief staat hoe ouders een afspraak kunnen maken voor hun kind op een dag en locatie die hen uitkomt.

DTP/BMR voor 9-jarigen

Alle 9-jarige kinderen krijgen een uitnodiging voor de prikken tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen en rode hond (BMR). Zij krijgen deze twee prikken tegelijk, een in iedere bovenarm. Lees meer op DTP en BMR – GGD Drenthe

HPV voor 10-jarigen

Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 10 worden twee keer een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV). HPV kan op latere leeftijd zorgen voor 6 kankervormen. Lees meer op HPV 18 jaar en jonger – GGD Drenthe

Is je kind geboren tussen 1996 – 2003? Dan kan het ook de HPV-prik krijgen. Kijk dan op HPV 18 jaar – 26 jaar – GGD Drenthe

MenACWY voor 14-jarigen

Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 14 worden een uitnodiging voor de MenACWY-vaccinatie. Dit is hun tweede prik tegen meningokokkenziekte. De eerste krijgen kinderen als ze 14 maanden oud zijn. Lees meer op Meningokokkenziekte – GGD Drenthe

Waarom een tweede vaccinatie?

Soms is een tweede vaccinatie nodig om de bescherming tegen een ziekte voldoende groot te houden. Daarom adviseren we altijd deze tweede vaccinatie ook te nemen.

Na de prik

Meestal zijn bijwerkingen niet ernstig. Je kind kan bijvoorbeeld een lichte koorts krijgen of een rode, gezwollen plek waar de prik is gegeven. Bijwerkingen gaan meestal binnen enkele dagen vanzelf over. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.

Geef een reactie