Algemeen

Nieuwe subsidie helpt inwoners bij het vergroenen van de tuin

Vanaf 1 maart kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het groener maken van hun tuin zodat deze beter bestand is tegen bijvoorbeeld hitte en wateroverlast. De subsidie komt ook beschikbaar voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Deze subsidieregeling is opgezet door de partijen die samenwerken in Fluvius, het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen en klimaatadaptatie tussen de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden, waterschap WDO Delta en de provincies Drenthe en Overijssel.

Aan de slag met aanpassingen aan droogte, hitte en wateroverlast

Periodes van hitte, droogte en wateroverlast komen helaas steeds vaker voor. Dit vraagt om aanpassing van bijvoorbeeld parken en straten, om water op te kunnen vangen en om oververhitting tegen te gaan. Gemeenten, provincies en het waterschap werken hier samen aan. Daarbij is de inzet van inwoners, bedrijven en organisaties ook hard nodig. Immers, zo’n 50 tot 70% van de regio is privéterrein. Het is belangrijk dat ook dit terrein bestand is tegen de elementen. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om mensen te helpen hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Voordelen van een duurzame leefomgeving

De subsidie kan vanaf 1 maart aangevraagd worden voor verschillende maatregelen, zoals het opvangen van regenwater, vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een groen dak. Het zorgt niet alleen voor een veilige omgeving, het draagt ook bij aan woongenot: een groene leefomgeving biedt meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden voor gebruik. Bovendien komt het de biodiversiteit ten goede.

Aanvragen vanaf 1 maart

De subsidieregeling is vanaf 1 maart aan te vragen. In de loop van februari volgt uitgebreide informatie over de mogelijkheden en over hoe aan te vragen.

Geef een reactie