Onbegrepen gedrag van ouderen kan autisme zijn

Hoogeveen – Vrijwilligerscollege voor vrijwilligers en mantelzorgers die te maken hebben met onbegrepen gedrag van ouderen, wel of niet gediagnosticeerd als autisme. Soms valt met een diagnose een levenslange puzzel ineens in elkaar!

Autisme is van grote invloed op iemands leven: Ruim één procent van de bevolking heeft autisme. Ouderen net zo goed als jongeren. Toch is er beperkt aandacht voor ouderen met autisme. Ouderen met autisme klagen vaak over vermoeidheid; het gevolg van een leven lang op de tenen moeten lopen om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Senioren met autisme kunnen vanaf hun 60ste meer moeite krijgen met het werktempo of een nieuwe manier van werken. Na pensionering kunnen spanningen in de relaties oplopen door gebrek aan structuur in een zinvolle dagbesteding, het huis, de financiën op orde houden, nieuwe sociale contacten,….

Senioren met autisme die al moeite hadden met flexibel zijn, kunnen na het wegvallen van de partner heel passief en dwangmatig worden. Door autisme kunnen zij slecht tegen prikkels uit de omgeving. Bijvoorbeeld tegen muziek in het verzorgingshuis, die andere bewoners wel fijn vinden.” Door informatie en het delen van informatie kan het leven van persoon, familie en omgeving meer ontspannen worden, verwachtingen kunnen bijgesteld worden. Gezellig samen zijn is vaak voor iemand met autisme niet zo gezellig. Door de juiste afstemming en psycho-educatie, kunnen problemen voorkomen worden.

Dit college wordt u aangeboden door Marieke de Blank, IQ CoachIQ: Inspired Quality, ofwel betrokkenheid en kwaliteit bij de begeleiding van mensen met autisme (PDD NOS, syndroom van Asperger) en ADHD, ADD.
https://www.iqcoaches.nl/
Marieke nodigt u graag uit om al uw vragen tijdens het college te stellen! Maar u mag ze ook bij uw aanmelding al stellen.
Het college vindt plaats op 14 november tussen 19.30 uur en 21.00 uur in Wijkgebouw Het Oor (Van Goghlaan 7, te Hoogeveen).

Deel dit bericht!

Geef een antwoord