Algemeen

Collegebesluiten van 15 november

Hoogeveen – De collegebesluiten van 15 november 2022 zijn bekend! Er staat een heleboel in, dus in dit bericht volgt een kleine opsomming van de punten en een link naar de website van Gemeente Hoogeveen.

  1. Nieuw Besluit mandaat, volmacht en machtiging en bijbehorend register volgens nieuwe mandaatstructuur.
  2. Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB).
  3. Ledenraadpleging eenmalige uitkering december 2022.
  4. Woonzorgvisie 2022-2026 – ontwerp.
  5. Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen Gemeentebelangen informatieverstrekking via Het Torentje.
  6. Vaststellen bestemmingsplan BG Zuid, deelplan Dorpsstraat 49a Elim.
  7. Wijziging verordeningen met het oog op inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  8. Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Hoogeveen.

Voor meer informatie over de collegebesluiten en om de collegebesluiten in te zien, kunt u terecht op de website van de Gemeente Hoogeveen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: