Algemeen

Gemeente Hoogeveen ontvangt 14,7 miljoen voor aanpassingen van bestaande wegen en overige infrastructuur

Gemeente Hoogeveen ontvangt 14,7 miljoen van het Rijk voor infrastructurele maatregelen, die nodig zijn om de woningbouwopgave te kunnen versnellen. De gemeente Hoogeveen wil het westelijk deel van het stadscentrum verbinden met het stationsgebied en woningen in deze omgeving gaan toevoegen. Dit vraagt om aanpassingen van bestaande wegen en overige infrastructuur. Voor deze aanpassingen heeft de gemeente Hoogeveen in september een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage van het Rijk.

Fantastisch nieuws
‘Fantastisch nieuws’, vindt wethouder Roelof Bisschop. ‘Veel inwoners van Hoogeveen en de regio zijn op zoek naar een woning, samen met de regio staan we voor een flinke woningbouwopgave. Het tempo van bouwen van woningen moet fors omhoog. Dit nemen we als college van Hoogeveen serieus. Om woningbouw in dit gebied binnen de vastgestelde visies en plannen uit te voeren moeten we bestaande wegen en overige infrastructuur aanpassen.’

Om ook voor forenzen een aantrekkelijke woongemeente te zijn, is het toevoegen van woningen in de nabijheid van het station essentieel. ‘Een goede bereikbaarheid van Hoogeveen per spoor is daarom een must en daarover zijn wij als regio in gesprek met Den Haag. Samen met de provincie Drenthe hebben we ons flink ingezet voor deze financiële bijdrage. Het is fijn dat onze inzet is beloond’, zegt Roelof Bisschop.

Regionale samenwerking
De gemeente Hoogeveen werkt regionaal samen om de belangen van de regio, inclusief de belangen van Hoogeveners te dienen. Deze financiële bijdrage draagt bij aan de woningbouwopgave en bereikbaarheid van de Regio Zwolle, waar de gemeente Hoogeveen onderdeel van is. Het centrum en stationsgebied passen we duurzaam aan naar een aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. Ook sluit deze financiële bijdrage aan bij het Deltaplan van het Noorden. In dit plan leveren de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland een grote bijdrage aan de woningnood door de komende jaren te bouwen. De regio verwacht als tegenprestatie daarvoor van het kabinet een flinke investering in de spoorverbindingen tussen de Randstad, Zwolle en het Noorden. Daarnaast verwachten we als tegenprestatie een verhoging van het aantal treinritten die per uur stopt.

Een gedachte over “Gemeente Hoogeveen ontvangt 14,7 miljoen voor aanpassingen van bestaande wegen en overige infrastructuur

  • Gaan we er dan wel flats neerzetten? Want dan kan je veel mensen kwijt op een kleinere oppervlakte en dus veel meer woningen

Geef een reactie