Protest van DVV tegen vertrek van de dorpsregisseur in Hollandscheveld

Hollandscheveld heeft afscheid genomen van zijn eerste dorpsregisseur Jacomijn de Jong. Veel bewoners bezochten de bijeenkomst in Dorpscentrum ’t Anker om persoonlijk afscheid van haar te nemen. Haar opvolgster Erna van der Molen was er ook om de bewoners te begroeten en zichzelf voor te stellen.

Het middagprogramma begon echter verrassend. Drie broers op leeftijd, waarvan één zelfs in een rolstoel, kwamen geheel onverwacht binnenstormen om te protesteren tegen het vertrek van Jacomijn. Zij spraken Jacomijn boos en zeer indringend toe hoe ze het in haar hoofd kon halen om Hollandscheveld in de steek te laten. Ze probeerden met dreigementen en met mooipraterij haar alsnog voor het dorp te behouden totdat het tot hen doordrong dat dit onbegonnen werk was. Toen kozen ze voor een andere strategie en probeerden ze in het gevlei te komen bij Erna. De bezoekers, die eerst vreemd en misschien zelfs een beetje verschrikt opkeken van zo’n kabaal, kregen al vrij snel in de gaten dat het hier ging om een sketch door drie spelers van het toneelgezelschap DVV uit het dorp. Hilariteit alom.

Toen de rust weer was teruggekeerd memoreerde Jan de Vries waarom het bestuur van de Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt in 2015 een dorpsregisseur wilde. De sleutelwoorden die hij hiervoor onder andere gebruikte zijn:  kwaliteit van leven, omzien naar elkaar, het zorgsysteem ondergeschikt aan de belangen van de bewoner, dichtbij huis. Een dorpsregisseur moest dit in de praktijk brengen. “Jacomijn de Jong jij ging deze uitdaging aan. Wij  kunnen vaststellen dat je hierin  geslaagd bent. Met hart en ziel heb je eraan gewerkt Jacomijn om van de functie van dorpsregisseur een functie te maken die ertoe doet en die niet meer is weg te denken in ons dorp. Namens het bestuur wil ik je van harte bedanken voor onze plezierige samenwerking en voor je inzet om onze droom in daden om te zetten.”

“Ik ben dankbaar dat ik deze baan 7 jaar met veel plezier mocht uitoefenen voor het dorp” zei Jacomijn. “Ik heb genoten van alle contacten met bewoners, vrijwilligers, zorgprofessionals. Ik ben ook dankbaar voor het goede overleg en het vertrouwen dat het bestuur in mij stelde. Het was een boeiend avontuur maar ik geloofde erin dat deze nieuwe frisse aanpak van groot belang is voor de bewoners met een zorgvraag.” De inzet van de vrijwilligers, ook de enthousiaste medewerking van een zo’n groot aantal vrijwilligers bij grote projecten zoals de kanskaartactie waren hartverwarmend.” Tenslotte wenste zij Erna veel succes en sprak ze de wens uit dat zij ook van deze bijzondere functie zal genieten.

Jan de Vries drukte Erna op het hart dat zij zich niet moest laten ontmoedigen door alle mooie woorden richting Jacomijn. “Zie het als een uitdaging, want er is ook voor jou een wereld te winnen in ons dorp. Wie weet wat er in de steeds veranderende zorgwereld nog op je pad komt. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat je het gaat waarmaken.” Hij wenste Erna alle succes van de wereld.

Erna vertelde dat zij de laatste 22 jaar in verschillende functies bij de NNCZ heeft gewerkt en daarvoor vele jaren bij Icare. De zorgwereld is haar bekend dus, maar zei ze, “de functie van dorpsregisseur – maotwarker is een unieke functie waar ze heel bewust voor gekozen heeft”. Ik heb er zin en hoop op een goede en constructieve samenwerking om optimaal bij te dragen aan een waardevolle samenleving in het dorp.”

Zonder de bestuurder van de NNCZ Roeli Mossel en zonder samenwerking met de Dorpscoöperatie had er geen domein overstijgende samenwerking, kortweg DOS genoemd, bestaan. Niet in Hollandscheveld en groot kans niet in Nederland. Roeli gaf in een korte samenvatting het doel en het grote nut ervan voor de bewoners weer. “Het zorgsysteem is erg ingewikkeld voor bewoners die zorg nodig hebben. DOS verandert niet het systeem, maar verlost wel de bewoners van veel ingewikkelde problemen. Wij hebben voor Hollandscheveld meer ruimte gekregen om van strakke regels af te wijken.”

Tenslotte bedankt Jan de Vries Kim Otter voor het waarnemen van de functie.

Kortom, het was een hilarische, gezellige en ook een nuttige bijeenkomst.

 foto is gemaakt door Alja Kiers

Deel dit bericht!

Geef een antwoord