Algemeen

Gemeente Hoogeveen vraagt provincie om voor de wolvenproblemen in Drenthe strategische en structurele oplossingen uit te werken

De wolf is sinds 2015 terug in Nederland. Het dier is inmiddels ook waargenomen in onze gemeente. De wolf is zowel in internationale verdragen als in nationale wetgeving aangewezen als een beschermd dier.

Provincie verantwoordelijk

De provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven. Dit omvat de aspecten soortenbescherming, monitoring, tegemoetkomingen in faunaschade en het verlenen van ontheffingen voor afwijken van het beschermingsregime voor de wolf. Van dit laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn bij gevaarlijk gedrag voor mensen.

Onrust

In de afgelopen weken is onrust ontstaan over de aanwezigheid van wolven in onze omgeving. Dat is begrijpelijk. De situatie in Drenthe is wezenlijk anders dan op de Veluwe, waar sprake is van een veel groter aaneengesloten natuurgebied. Bovendien is daar – in tegenstelling tot Drenthe – groot wild aanwezig, de natuurlijke prooi voor een wolf. In onze omgeving vindt de wolf zijn weg meer naar vee en hobbydieren.

De gemeente Hoogeveen vraagt  van de Drentse gedeputeerde Jumelet om voor de wolvenproblemen in Drenthe strategische en structurele oplossingen uit te werken met aandacht voor goede communicatie vanuit en met de provincie en voor schadeafwikkeling. De provinciale zorg voor haar inwoners moet voorop staan en we roepen de provincie op hierbij de wethouders te betrekken die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in hun gemeente.

Gedeputeerde Jumelet dringt er bij het Rijk op aan om in Drenthe beheer in te zetten om de wolf in toom te houden. De provincie onderzoekt ook haar eigen juridische mogelijkheden voor het binnen de perken houden van overlast en schade. Als gemeente worden we hierin meegenomen. Als gemeente zetten we ons in om ieders veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Wij houden contact met de provincie en op deze pagina kunt u de actuele stand van zaken zien.

Bescherming van dieren tegen de wolf

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de regeling ‘voorkomen van schade door wolven’ opgezet om schapenhouders in Drenthe te helpen hun dieren te beschermen tegen de wolf. Schapenhouders kunnen met een bijdrage van de provincie bijvoorbeeld wolf werende rasters aanleggen. De provincie werkt samen met de Gebiedscommissie wolf verder aan een aanpak voor preventie in de bescherming van schapen tegen aanvallen van wolven. Meer informatie over de regeling ‘voorkomen van schade door wolven’ vindt u hier.

Schade?

Heeft u als houder van landbouwhuisdieren, zoals schapen, schade ondervonden van de wolf? Op de website Bij12 vindt u informatie over het melden van schade.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: