Algemeen

WMO kent zeer lange wachttijden en raakt direct levenskwaliteit mensen

Hoogeveen – In veel gemeenten neemt het aantal aanvragen voor Wmo-zorg toe. Ook in de gemeente Hoogeveen. Dit kan gaan om een vraag naar hulp in de huishouding. Maar ook om andersoortige ondersteuning zoals begeleiding en/of inzet van hulpmiddelen. Of bijvoorbeeld aanpassingen in en om het huis om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen.

 

CDA Hoogeveen krijgt de laatste tijd vanuit diverse richtingen signalen over lange wachttijden op gebied van Wmo-zorg in de gemeente Hoogeveen. Zowel van inwoners die een hulpvraag hebben, clientondersteuners en andere partners in het sociaal domein.

 

Het zou gaan om wachttijden van 8 tot 10 weken. CDA-raadslid Annette Jansen-Brandsema: “Het afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning is al vervelend genoeg, hierop moeten wachten geeft nog meer onzekerheid en frustratie en raakt bovendien direct de kwaliteit van leven van mensen.” Reden om het college enkele vragen te stellen om de knelpunten inzichtelijk te krijgen en te kijken welke acties worden gedaan of kunnen worden ondernomen om deze wachttijd zo snel mogelijk te verkorten.

 

De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld:

 

  1. Wij horen dat er een wachtlijst is van 8 tot 10 weken voor de Wmo-zorg. Klopt dat?
  2. Bent u net als CDA Hoogeveen van mening dat dit een zeer ongewenste situatie is en tot zorgelijke situaties kan leiden?
  3. Hoeveel wachtenden staan op deze wachtlijst?
  4. Is dit een algemene wachtlijst voor alle Wmo-zorg?
  5. Zo ja, hoe worden spoedaanvragen geborgd?
  6. Welke argumenten zijn er voor het ontstaan van deze wachtlijst in de gemeente Hoogeveen?
  7. Heeft de gemeente al maatregelen genomen om deze wachttijd te verkorten en zo mogelijk op te lossen? Zo ja, welke?
  8. Zo nee, welke acties bent u bereid om te nemen om deze wachttijd te verkorten en zo mogelijk op te lossen op korte termijn?
  9. De verwachting is dat de vraag naar Wmo-zorg nog verder zal toenemen. Welke acties onderneemt u om dergelijke wachtlijsten te voorkomen op de langere termijn?
  10. Hoe worden de inwoners van de gemeente Hoogeveen, als ook betrokken partners binnen het sociaal domein, geïnformeerd over de ontstane wachtlijst en de maatregelen die zijn genomen of genomen kunnen worden voor de korte als de langere termijn?

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: