CDA wil verloskunde, kindergeneeskunde en Spoedeisende Hulp behouden voor Hoogeveen

Hoogeveen – Het CDA wil dat het college zich sterk maakt voor het behoud van de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en Spoedeisende Hulp in Bethesda. Daarover stelt de CDA-fractie in de raadsvergadering van 26 april aanstaande mondelinge vragen aan het college. Aanleiding voor de vragen is de concept regiovisie van Treant.

‘We vinden het belangrijk dat Hoogeveen een gemeente blijft waar het goed wonen, werken en leven is,’ zegt CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop. ‘Dat betekent dat we stimuleren dat mensen omzien naar elkaar en dat we mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen. Maar dat betekent ook dat als mensen professionele zorg nodig hebben, die zorg dichtbij, betaalbaar en vindbaar moet zijn. Daarom willen we zoveel mogelijk ziekenhuisfuncties in Hoogeveen houden. In de regiovisie zitten zaken waarover we ons zorgen maken.’

Treant heeft op 18 april jongstleden aangegeven een interne dialoog te starten over de regiovisie. De raad van bestuur van Treant heeft op deze datum een concept regiovisie op zijn website geplaatst, die door iedereen te lezen is. Treant geeft in deze concept regiovisie onder andere het volgende aan. “Acute verloskunde en geboortezorg kunnen we niet meer op drie locaties aanbieden door het gebrek aan voldoende kinderartsen. Daarom zijn wij genoodzaakt de acute verloskunde, geboortezorg en kindergeneeskunde te concentreren op één of twee ziekenhuislocaties.” Treant geeft aan voornemens te zijn al uiterlijk medio mei 2018 een beslissing te nemen over deze afdelingen.

In de concept regiovisie wordt ook het volgende gezegd: “Voor de spoedeisende zorg en intensive care verandert er, wat Treant betreft, niets: een Intensive Care in Emmen en twee Acute Zorg Afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal. En op drie ziekenhuislocaties een Spoedeisende Hulp afdeling. Een belangrijke kanttekening is dat nieuwe landelijke veldnormen samen met een chronisch tekort aan medisch specialisten in Noord-Nederland gevolgen kunnen hebben voor volledig behoud van de Spoedeisende Hulp afdelingen op alle drie de ziekenhuislocaties van Treant.”
De raad van bestuur van Treant Zorggroep geeft aan dat in de regiovisie een onderbouwing staat voor de keuzes die moeten worden gemaakt. Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel geeft aan dat het bestuur van Treant deze keuzes niet alleen maakt, maar dat het bestuur dat samen doet met de medewerkers en de omgeving. Deze concept regiovisie is wat haar betreft het begin van een gesprek daarover.

In afwachting van de keuzes van Treant wil Bisschop alvast van de verantwoordelijk wethouder weten of het college al een gesprek gepland heeft met Treant Zorggroep over deze concept regiovisie en vooruitlopend op het mini-symposium dat Treant op 6 juni 2018 organiseert. Daarnaast wil Bisschop weten wat het college van plan is te doen om ervoor te zorgen dat de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en Spoedeisende Hulp behouden blijven voor Hoogeveen.

Bron: PERSBERICHT CDA HOOGEVEEN – Regiovisie Treant Zorggroep.

2 gedachten over “CDA wil verloskunde, kindergeneeskunde en Spoedeisende Hulp behouden voor Hoogeveen

  • 29 april 2018 om 19:57
    Permalink

    Ik vind het verbazend. De lijsttrekker van het CDA heeft meerdere malen het volste vertrouwen uitgesproken in Treant. Hoe lang zal deze partij nog zo naïef blijven?

Geef een reactie