Verdere daling WW in Drenthe

In de provincie Drenthe daalt het aantal WW-uitkeringen in juli verder. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs, bij de overheid en in de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren er eind juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor.

 

Minder WW-uitkeringen in juli

Eind juli telde Drenthe 4.275 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 167 uitkeringen (-3,8%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit de bouw, landbouw, detailhandel en horeca nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs, bij de overheid en in de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren in juli iets meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Voor het onderwijs is een toename van de WW in juli een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind juli 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-28,5%).

Afname WW in Nederland

Eind juli telde Nederland 156.636 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 160.699 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.063 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,5%). Een jaar eerder telde Nederland 224.227 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 67.591 uitkeringen, bijna een derde van het bestand (-30,1%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In juli nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind juli in de provincie Groningen 5.229 WW-uitkeringen; 2,1% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juli 25,2% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in juli met 4,5% af tot 5.666. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 29%.
Deel dit bericht!

Geef een antwoord