Gezondheid

Treant breidt aanbod medische vervolgopleidingen uit met tropengeneeskunde

Met het behalen van de erkenning van de opleiding tropengeneeskunde is het aantal medische vervolgopleidingen binnen Treant uitgebreid van vier naar vijf.

‘Dit is een belangrijke stap’, legt Petra Callenbach uit. Zij is coördinator Medische Vervolgopleidingen bij Treant. ‘We willen als Treant het aantal medische vervolgopleidingen graag uitbreiden. Het is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg in de regio te kunnen verlenen: nu en in de toekomst. Opleiden verstevigt daarnaast onze focus op het continu verbeteren van zorg, waarbij we ook kijken naar wat aansluit op de specifieke gezondheidsproblematiek in onze regio.’

Aantrekkelijk

Naast het verbeteren van het zorgaanbod, ziet Callenbach nog meer voordelen. ‘Het bieden van medische opleidingen maakt Treant aantrekkelijker voor jonge artsen, wat met name essentieel is binnen vakgebieden waar een tekort aan medisch specialisten is. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat tachtig procent van de artsen blijft werken in één van de ziekenhuizen waar ze opgeleid zijn. Wanneer we als Treant meer opleidingen bieden, kunnen we deze artsen vervolgens makkelijker aan ons binden.’

De tropenopleiding, voluit opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT), bestaat uit een deel chirurgie of kindergeneeskunde en een deel gynaecologie. Bij Treant kan een arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS) tropengeneeskunde volgen binnen chirurgie. Daarnaast is de ambitie de tropenopleiding ook aan te bieden binnen gynaecologie en mogelijk kindergeneeskunde. Treant is voor de tropengeneeskunde een interessant opleidingsziekenhuis vanwege het hoge aantal ‘normale’ chirurgische ingrepen (zoals blindedarmoperaties, liesbreuken en botbreuken), bevallingen en aandoeningen, die een tropenarts later ook veel tegen zal komen. Daarnaast biedt Treant AIOS de mogelijkheid veel ingrepen zelf uit te voeren, relatief meer dan in veel andere opleidingsziekenhuizen. De AIGT in opleiding leert zo de basis van de chirurgie, gynaecologie en kindergeneeskunde. Het verzorgen van deze opleiding laat de maatschappelijke betrokkenheid van Treant zien. Verder kan het een opstapje zijn naar het verder uitbreiden van het aantal medische vervolgopleidingen binnen Treant.

AIOS en ANIOS

Gemiddeld zijn binnen Treant zo’n tien AIOS en zestig ANIOS werkzaam. Een AIOS is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist. Een ANIOS is ook een afgestudeerd arts, maar is (nog) niet in opleiding tot specialist.

Naast tropengeneeskunde biedt Treant de medische opleidingen chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en ouderengeneeskunde. Bij de plastische chirurgie, urologie, Spoedeisende hulp (SEH) en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) lopen AIOS van andere medische vervolgopleidingen stage.

Door de combinatie van ziekenhuis- en ouderenzorg binnen één organisatie kan in de volle breedte worden opgeleid binnen Treant. Naast medische opleidingen is er voor allerlei verschillende soorten opleidingen, coschappen, stages en wetenschappelijk onderzoek ruimte. Voor meer informatie over werken en leren bij Treant is er deze pagina op onze website.

[Foto: Treant / Aanbod medische vervolgopleidingen uitgebreid van vier naar vijf]

Een gedachte over “Treant breidt aanbod medische vervolgopleidingen uit met tropengeneeskunde

  • Beter ga je naar een ander ziekenhuis, in Treant zijn ze nogal ouderwets wat behandelingen betreft

Geef een reactie