Opinie: tuinbeleid woningbouwcorporaties Hoogeveen

Huren is tegenwoordig erg (te) duur, ook bij de zogenaamde sociale woningbouwcorporaties.

Nadeel van huren is minder vrijheid in het gebruik van het huis en indien aanwezig tuin. Echter het is logisch dat men als huurder het huis niet nodeloos beschadigd of misbruikt. Het spreekt ook vanzelf dat in de tuin geen brandende vuurkorf mag staan of overhangende takken over voetpad. Ook is strenge controle door de verhuurder gewenst om wantoestanden te voorkomen bij asociale typen die bijvoorbeeld vuurkorven hanteren of hun motor op zondag laten ronken. Men kan echter ook doorschieten. Een tuin kan bevrijdend zijn voor de huurder, waarin men ongestoord kan zitten of naar hartenlust kan tuinieren. Bijkomend van de alledaagse stress en financiële problemen, waaronder menig burger lijdt. Woningbouw corporaties, zoals DOMESTA en WOONCONCEPT, hebben hun mond vol over duurzaam bouwen en ecologisch beheer. Maar als het hun tuin betreft verafschuwen ze elk stuk ‘onkruid’.  Voor mij bestaat er geen onkruid. Onkruid is eigenlijk een bepaalde plant die men niet wenst. In het reglement van DOMESTA is ook te lezen dat de huurder wordt aangesproken bij ‘tuinwanbeheer’. Er wordt dan ook gedreigd met waarschuwingen, rechtszaken en herstel op kosten huurder. Een beheerder vertelde mij met trots dat DOMESTA zelfs een rechtszaak hierover met een huurder had gewonnen. Iemand die zijn tuin in ogen van DOMESTA goed onderhoudt krijgt het predicaat toptuin. Een houten bordje in de tuin mag de grote eer onderstrepen. De troste huurder die vanachter zijn gordijn de buurt in de gaten houdt laat weten zich te ergeren dat andere mensen hun tuin niet goed onderhouden. Blijkbaar hebben sommige (oudere) huurders die de hele dag thuiszitten de neiging macht te tonen. Hierbij speelt ook een rol de angst van sommige huurders voor de verhuurder. Opvallend is dan ook de passieve houding van huurders die veelal alles pikken of anderen het vuile werk laten opknappen die wel kritiek durft te uiten op de verhuurder. Uiteindelijk ontstaat er een soort neurotische sfeer van bladblazen en meezeuren. De toptuin  bleek vooral veel aarde te zijn met her en der een bloemenperkje. En met zo’n aarden tuin is ook niets mis mee, maar een ander is meer van groei en bloei. Respecteer dat. Wel logisch dat huurder bijvoorbeeld overhangende takken over trottoir te verwijderen. Als sarcasme en protest plaatste ik in ‘mijn’ tuin met bodembedekkers (overigens zonder  onderscheid te maken  tussen ongewenst ‘onkruid’ of anderszins. ) het bord ‘Floptuin’. Beheerders van DOMESTA kijken onderwijl over de schutting en maken foto’s of er geen ‘onkruid’ in ‘mijn’ achtertuin zit. Is dit pestgedrag? Dit schendt in ieder geval de privacy ernstig en schaadt het woongenot. Een regelmatige peepshow bij antisocialen valt te begrijpen, maar niet bij de modale rustige huurder. Laat die nou maar gewoon eens in de paar maanden wat snoeien. Zoals nu ontgaat ook het plezier in het onderhouden van de tuin, waarin althans voor
de woningbouwcorporatie geen plaats is voor ecologisch beheer en diervriendelijke tuin.

Mede gezien de te hoge huur zal ondergetekende dan ook niet meer investeren in de tuin.

Ik ben inmiddels mijn tuin flink aan het opruimen en heb ondermeer de stapel boomstammetjes die ik had afgezaagd om een egelverblijf te maken ontmanteld. Ook haal ik van schrik alles uit de tuin, ook plantjes met roze en gele bloementjes. Straks is dat onkruid ? Storend is ook het tuinbeleid van woningbouwcorporaties, zoals DOMESTA dat vernieuwingen in de tuin op kosten van de huurder zijn, terwijl de verhuurder hiervan ook profiteert, ook bij de stroeve overname door een nieuwe huurder. Het is ook een teken dat sociale woningbouwverenigingen zijn verworden tot vastgoedmaatschappijen. Ik wil dat de gemeente Hoogeveen eens met DOMESTA om tafel gaat zitten om het aspect van privacy te besteden en het belang van een kruidenrijke tuin te onderstrepen. Ook vind ik dat de huurder meer tegemoet worden gekomen, ook in de eigen inbreng en financiering van de tuin. Mede met het oog op een rijk flora, insecten en vogelleven en het vasthouden van grondwater.

Headerfoto: pixabay

Deel dit bericht!

Geef een antwoord