Politiek

CDA Hoogeveen dient motie in omtrent lachgas.

Hoogeveen – CDA Hoogeveen dient motie in omtrent lachgas: het uitstellen van een landelijk lachgasverbod is niet langer acceptabel!
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 juli dient CDA Hoogeveen samen met SP, SGP en ChristenUnie een motie in over het landelijk verbod 
op lachgas. Het landelijk verbod dat eind 2019 door het kabinet werd aangekondigd is anno 2022 nog steeds niet doorgevoerd. Dat vindt het
CDA onaanvaardbaar en de partij verzoekt daarom het college om het kabinet erop te wijzen het landelijk lachgasverbod niet langer uit te stellen.

Het recreatief gebruik van lachgas zorgt al geruime tijd voor problemen binnen de gemeente Hoogeveen en daarbuiten. Naast zorgen over de gezondheidsrisico’s en de verkeersveiligheid is er in gemeenten sprake van overlast en ervaren onze inwoners gevoelens van onveiligheid.
Het lachgasgebruik veroorzaakt overlast van hangjongeren, intimidatie in het uitgaansleven en de patronen en lege lachgasballonnen vervuilen de openbare ruimte.

Voor het CDA is dat reden genoeg om recreatief lachgasgebruik aan te pakken. CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop stelde daarom in de vorige
raadsperiode geregeld vragen aan het college om een einde te maken aan het gebruik. De inzet van Bisschop betaalde zich uit. In de raadsvergadering
van 12 maart 2020 nam de gemeenteraad van Hoogeveen unaniem het besluit om datgene wat binnen hum macht ligt te doen om recreatief
lachgasgebruik terug te dringen. Het resulteerde in een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv), waarbij een ventverbod en een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte werden opgenomen.

Toch gaat dat voor Bisschop niet ver genoeg. Bisschop vertelt hierover: “Er zijn vraagtekens of de wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening juridisch houdbaar zijn. Bij bezwaar of beroep is de verwachting dat deze verboden geen stand zullen houden. Daarom is het belangrijk dat de landelijke wetgeving wordt ingevoerd.”

In de motie wordt het college verzocht om schriftelijk bij het kabinet de noodklok te luiden, te wijzen op de noodzaak en urgentie tot opname van lachgas in de Opiumwet, waarmee handel, bezit en productie van recreatief lachgas wordt verboden, en dit niet langer uit te stellen.

 

Geef een reactie