Beweegbare paaltjes helpen stadscentrum veilig te houden

Sinds het begin van dit jaar is het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen verboden voor (vracht)auto’s. Het college van B&W heeft daarom besloten het centrum ook fysiek af te sluiten. Aan het eind van dit jaar worden verzinkbare paaltjes geplaatst die het centrum afsluiten voor voertuigen die niet in het centrum mogen zijn.

Deze beweegbare paaltjes worden geplaatst aan de Grote Kerkstraat, de Raadhuisstraat, de Nicolaas Beetsstraat en de Van Echtenstraat. De afsluitingen moeten definitief een eind maken aan de overlast, zoals die wordt ervaren in het stadscentrum. Het moet ook de veiligheid van de bezoekers vergroten.

UITZONDERINGEN
Elke dinsdag tussen 9.00 en 14.00 uur mogen automobilisten met een gehandicaptenparkeerkaart in het centrum rijden en parkeren. Dit blijft in de nieuwe situatie ook zo. Houders van deze parkeerkaart ontvangen na de zomervakantie uitleg en informatie over hoe ze dit kunnen regelen. Er zijn situaties waarbij een (vracht)auto op de Hoofdstraat moet zijn. Voor deze situaties kan een ontheffing worden aangevraagd. Toegang tot de Hoofdstraat gaat dan via kentekenherkenning. Voordat de nieuwe werkwijze ingaat, informeert de gemeente belanghebbenden over het aanvragen van een tijdelijke ontheffing. Voor hulpdiensten en waardetransport gelden uiteraard geen belemmeringen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord