Opinie: huurweigering

Een goed landelijk initiatief: https://wijweigerendehuurverhoging.nl/#intro. Waarom samen protesteren tegen de huurlasten ? Omdat niet alleen de huren, maar ook andere lasten, zoals zorg, telkenmale stijgen. Hierdoor raken steeds meer mensen in de schuld en geïsoleerd. Ondanks toezeggingen gebeurt er vanuit de politiek te weinig om ernstige misstanden te bestrijden, zoals huisjesmelkerij en vastgoedactiviteiten van particulieren, makelaars en woningbouwcorporaties die zich vooral richten op hoge huren huizen. Een en ander leidt tot woekeruren. Waarbij in een stad als Arnhem deze laatste groep nog hogere huren vraagt dan bv. in Hoogeveen. Ooit zorgden woningbouwverenigingen voor betaalbare, goede huurwoningen. Zo’n 20 jaar geleden was het norm dat maximaal 25% van het netto-inkomen aan huur opging. Tegenwoordig ligt dat percentage op zo’n 35 procent met enkele uitschieters. Eigenaardig genoeg ogen verhuurders van ‘sociale huurwoningen’ naar buiten toe sociaal. Nieuw is de leus huur op maat, maar dan wel huur op maat voor de verhuurder. Vandaar de inkomensafhankelijke huursubsidie en het moeten interen op vermogen om huur te betalen. Echter al die ‘hulp’ dient vooral om te bepalen of de huurder de hoge huur nog kan betalen. Pas bij bijbetaling van de huurder krijgt de woning iets extra, zoals een extra keukenkastje. Dit verhoogt echter de huurwaarde van de woning, waar de volgende huurder mee zit. De vrijheid van een eigen tuin wordt belemmerd door een beheerder die op onkruid wijst. Men zit veelal niet alleen gevangen aan de hoge huur, maar ook aan soort betutteling. Vervelend dat men bij een klacht aan een ‘verkoopadviseur’ privégegevens moet geven. Natuurlijk zijn er beroepmogelijkheden. Er zijn dan talloze organisaties waar men bezwaar kan maken tegen de huur, zoals de huurcommissie en de huurder vereniging. Ik wordt er duizelig van en zal ze niet allemaal opnoemen. Het werkt eerder ontmoedigend, dan aanmoedigend. Zo dekken helaas niet elke organisaties alle bezwaarpunten. Bezwaar
maken bij de Huurcommissie heeft soms succes: deze baseert zich vooral op de woonruimte. Wil men gedrag van de verhuurder bekritiseren dan is er de klachtencommissie Wonen.
Wil men toch huurverlaging dan kan men in feite alleen nog terecht bij de juridische hulp. Ervaring is dat huurverlaging alleen maar kan bij bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing etc. Echter het puntensysteem biedt de verhuurder veelal houvast op huurverhoging door te drukken. Hierbij telt ook de extra keukendeur waarvoor de vorige huurder betaalt heeft. Bovendien staat de overheid toe dat de verhuurder een maximale huurprijs kan vragen. Dat geldt ook voor het ‘goedkoopste’ segment van bv. gehorige jaren 60 panden. Ook word veelal bij nieuwe huurder de huur verhoogd, waardoor veel verschillen in huur en woning. Het is inderdaad een wettelijk recht op de huur te weigeren, maar men wil toch een goede woning.? De enige oplossing is dat de politiek de liberale huurbeleid eens beëindigd, want woningbouwcorporaties zijn meegegroeid met de veranderingen en zijn vastgoedcorporaties. Lukt dit ook niet dat rest een groeiende kloof en toenemende sociale ellende en opstand.

https://www.huurcommissie.nl/klacht-over-gedrag-verhuurder

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord