Zakelijk

ZorgInitiatief de Bosk hervormt overgenomen Baander

In november 2021 is De Baander overgenomen door ZorgInitiatief De Bosk. Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt om de zorg te continueren en te optimaliseren. Door zowel landelijke ontwikkelingen als onze visie zijn we tot het besluit gekomen dat een duidelijker afbakening van onze doelgroep wenselijk is. Dit heeft ertoe geleid dat er binnenkort een aantal effectieve veranderingen worden doorgevoerd bij onze woonzorgproducten in Drenthe.

Elim
Vanwege een toenemende vraag naar intensieve woonbegeleiding worden het aantal woonplekken in Drenthe uitgebreid. Zo wordt de intensieve woongroep uit Hollandscheveld verplaatst naar de locatie Elim. Bij deze hervorming groeit ons aanbod van 5 naar 2 groepen van 6 plaatsen. Deze woonvorm biedt opvang aan jongeren met een intensieve woonvraag in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze jongeren hebben meer ondersteuning en nabijheid nodig dan in een reguliere begeleidingsgroep.

Hollandscheveld
Op de voormalige locatie Zuideropgaande starten we met een woonvorm ‘’Training met perspectief’’. In deze woonvorm worden jongeren vanaf 16 jaar begeleid om op termijn de stap naar zelfstandig wonen te kunnen zetten. Er komen hiervoor 6 plaatsen beschikbaar. Deze woonvorm bestaat uit kortdurende trajecten van gemiddeld 1,5 jaar.

De kindgroep voor hele jonge kinderen is hierdoor komen te vervallen. Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen en onze visie is wonen in deze specifieke woonvorm voor kinderen onder de 10 jaar niet wenselijk. Zo zijn er andere woonvormen die naar onze mening beter bij de leeftijdscategorie passen, denk hierbij aan een gezinshuis of pleeggezin.

We verwachten de veranderingen de komende maanden door te kunnen voeren en hopen vanaf medio augustus de eerste cliënten in onze nieuwe woonvorm ‘’Training met perspectief’’ te kunnen plaatsen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: