Politiek

Gemeentebelangen zet het gehele college in de bloemen

Hoogeveen – Gisteravond zijn in de raadsvergadering van gemeente Hoogeveen de wethouders officieel geïnstalleerd. Gemeentebelangen heeft alle wethouders maar tevens ook de burgemeester een bos gele bloemen overhandigd.

 

“De zonnebloemen in het boeket, symboliseert dat wij als Gemeentebelangen een zonnige toekomst zien voor de komende raasperiode” zo geeft voorzitter Jacob Melissen aan. “Wij hebben vertrouwen in deze 5 wethouders die samen met de burgemeester veel werk hebben te verrichten en wij zien de toekomst zonnig tegemoet. Bij zo’n installatie krijgen wethouders, nieuwe raadsleden altijd bloemen, echter de burgemeester verdient het ook om eens een keer in het zonnetje gezet te worden. Vandaar ook een bos zonnebloemen voor hem”. Burgemeester Karel Loohuis ontving blij verrast de bloemen. Jan Zwiers is namens Gemeentebelangen wethouder. Melissen vervolgt: “Met als speerpunten verder werken aan een gezonde financiële basis, zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen en zo nodig zorg verlenen, wonen en de energietransitie hebben we een ambitieus programma die door alle partijen in Hoogeveen gedragen wordt. De uitvoering van deze speerpunten zal vooral mèt de inwoners gedaan worden. Kortom: de inwoners zullen de komende jaren merken dat het gewenste beleid geëffectueerd gaat worden”. foto is van  © André Weima

Geef een reactie