Opinie Sociaal Plein Hoogeveen

Als ik websites als Hoogeveen Helpt zie, sta ik versteld van het aantal organisaties dat zich richten op hulp aan minder bedeelden. Het betreft initiatieven van particulieren, kerk en vrijwilligers. Eigenlijk is armoedebestrijding een taak van de overheid, maar die laat flinke steken vallen. Schatting is dat 10 procent van de kinderen in Hoogeveen in armoede leeft.

Ik zal niet alle oorzaken van armoede nu belichten. Ik verwacht echter wel als dit liberale beleid voortduurt de armoede verder zal toenemen. Een vorm van armoedehulp betreft eigenlijk winkels, maar dan zonder kassa, waar mensen in arme situaties gratis kleding en voedsel (misschien is eten en drinken een fatsoenlijker term), maar ook diensten kunnen krijgen. Tal van vrijwilligers en organisaties zetten zich hier voor in, zoals kledingbank (Fabrieksweg), voedselbank (Kanaalweg) en stichting leergeld Hoogeveen (Het Haagje).

Ook tal van particulieren en instellingen, zoals de Lions Club, leveren gratis artikelen.
Nog te noemen zijn bijvoorbeeld ook Stichting de Reddende Engel, Burenhulp (SWW).
Voor een compleet overzicht verwijs ik naar de website https://www.hoogeveenhelpt.nl/.

Tot op heden worden de diverse organisaties nog al eens heen en weer geslingerd tussen diverse locaties. Zo moest in 2017 de kledingbank Drenthe vertrekken uit het voormalige belastingkantoor aan de Carstenstraat. De Hoogeveensche Courant heeft hierover bericht.

Dit veel wisselen van werkplek brengt kosten met zich mee en levert negatieve energie op.

Een en ander kan wellicht verholpen worden door de winkels die zich op armenzorg richten onder te brengen in één vestiging, dat zou dan bijvoorbeeld aan de Carstenstraat kunnen zijn.

Dan kunnen de organisaties zich meer op hun belangrijkste taken richten zonder continue
zich zorgen te moeten maken over hun huisvesting en het zoeken naar een nieuwe verhuurder.

Voor de cliënt is het ook handig als alles zich op een plek vind en vrijwilligers kunnen zo
beter samenwerken. Bovendien bevordert dit de continuïteit en drukt het de vaste lasten. Helemaal één loket zal niet lukken, maar een Sociaal Plein Hoogeveen zal de pijn verzachten. Het is belangrijk dat de huur betaalbaar is en het een veilige heenkomen is voor de cliënten.
Ik zou de gemeente Hoogeveen adviseren hun licht eens op te steken in Tiel, waar ook veel laaggeletterdheid, armoede en sociale disharmonie is, waar een sociaal plein wordt opgericht.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord