Politiek

CDA bezorgd over takenpakket gemeenten

De fractie van het CDA heeft bij monde van raadslid Femke Koekoek schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De partij wil weten welk werk in het gemeentehuis is blijven liggen door de bestrijding van Corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

 

De coronacrisis ligt grotendeels achter ons, deze crisis heeft veel van de samenleving gevraagd en gemeenten veel extra werk bezorgd in de vorm van Coronasteun en de handhaving van Coronamaatregelen. Inmiddels zorgt de oorlog in Oekraïne voor nieuwe uitdagingen voor de samenleving en nieuw werk voor gemeenten. In rap tempo wordt door zowel inwoners als de gemeente gezorgd voor huisvesting en allerlei vormen van hulp.

 

Het CDA zegt de inzet voor de bestrijding van Corona en de opvang van vluchtelingen te steunen. Maar zich na tweeënhalf jaar crisis de vraag te stellen wat er in die tijd is gebeurd met de vele andere werkzaamheden die de gemeente normaal uitvoert. Femke Koekoek: ‘Hoe belangrijk deze inzet ook is, ook onze andere werkzaamheden deden en doen we niet voor niets. Onze dienstverlening, onze uitvoerende werkzaamheden en de ontwikkeling van beleid zijn niet bedoeld voor politici of ambtenaren, maar voor onze inwoners. De werkzaamheden van onze gemeentelijke organisatie helpen van onze gemeente de mooiste gemeente te maken om in te wonen, werken en verblijven. Wij vragen ons af hoe het daar nu mee staat en bovendien: of de raad nog wel iets te zeggen heeft over welke keuzes worden gemaakt als de grenzen van geld en tijd in zicht komen.’

 

Koekoek heeft het college gevraagd welk werk is blijven liggen door Corona en Oekraïne. Of de dienstverlening van de gemeente extra onder druk is komen te staan en wat de positie van de raad in dit alles is.

Geef een reactie