Regeling kosten vergoeding corona toegangsbewijzen voor 15 juni indienen

Ondanks dat voor ons gevoel de coronacrisis achter ons ligt, is er door de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld voor de kosten die horecabedrijven, sportclubs en buurthuizen hebben gemaakt voor het controleren van de Corona Toegangsbewijzen (CTB). Wellicht kunt u hiervoor in aanmerking komen?

Maximale bedrag uitbetaling CTB vergoeding

De gemeente Hoogeveen heeft van de Rijksoverheid een beschikking ontvangen met daarin het bedrag van € 212.467 voor het uitkeren van de CTB (Corona Toegangsbewijzen) vergoeding 2022.

Regeling 1 januari – 26 maart 2022 met voorwaarden

In deze regeling, die loopt van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022, moet u kunnen aantonen dat u extra kosten heeft gemaakt. Horecabedrijven, sportclubs en dorpshuizen die op basis van facturen/ bewijzen aan kunnen tonen welke kosten zijn gemaakt om de CTB-controles uit te voeren, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Het gaat dus om: ‘kosten die samenhangen met de ondersteuning bij/ nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht waren om de coronatoegangsbewijzen te controleren. Onder omstandigheden kon op basis van de controle de toegang ontzegd worden’.

In de regeling staat bijvoorbeeld dat loonkosten, inhuurkosten en vrijwilligersvergoedingen worden vergoed. Deze regeling kent dus andere voorwaarden dan de regeling vorig jaar.

In het geval van hulp door vrijwilligers, is dit niet altijd aan te tonen door facturen. Maar wellicht zijn er betalingsbewijzen dat vergoedingen zijn betaald, bijvoorbeeld bankoverschrijving aan vrijwilligers of kwitanties van contant uitbetaalde bedragen of iets dergelijks? Kern is dat het aantoonbaar is. Op basis van bewijzen worden de bedragen vergoed. Daarbij is vooraf duidelijk aangeven welk bedrag maximaal per gemeente beschikbaar is. Wordt het maximale bedrag overschreden, dan wordt er naar rato uitgekeerd.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen via dit formulier (pdf – 87,0 KB). Dit formulier mailt u naar info@hoogeveen.nl.

Vóór 15 juni indienen
Zorg dat uw aanvraag vóór 15 juni 2022 is ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Vragen
Heeft u vragen: stel ze gerust (bij voorkeur per email) aan Eduard Annen, e.annen@dewoldenhoogeveen.nl 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord