Jongeren in Drenthe minder gelukkig dan voor corona

Uit een extra gezondheidsonderzoek blijkt dat jongeren zich minder gelukkig voelen dan vóór de coronaperiode. Ruim één op de drie Drentse jongeren gaf aan zich over een langere periode eenzaam te hebben gevoeld. Er moet in de basis meer aandacht komen voor mentale gezondheid. Onder meer door te investeren in de weerbaarheid en veerkracht van jongeren.

Werken aan mentale gezondheid moet voor jongeren net zo vanzelfsprekend worden als naar school gaan en tanden poetsen.

Jeugdarts Marjan van de Poll licht toe:

‘’Iedereen kent tegenslagen. Het is heel normaal om je af en toe eenzaam of verdrietig te voelen. Als deze gevoelens langere tijd aanhouden of sterker worden is het belangrijk om hulp te zoeken én te krijgen. Jongeren moeten genoeg mentale veerkracht ervaren om hun eigen pad te volgen en met tegenslagen om te kunnen gaan.”

In de gesprekken die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD op school voeren met jongeren gaat het hier ook vaak over.

Iedereen heeft een rol

De coronaperiode heeft gevoelens van jongeren mogelijk versterkt. Toch is het belangrijk om niet alle ervaren gevoelens toe te wijzen aan corona.

‘’We moeten meer in de basis aan de slag met het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Daardoor leren ze keuzes maken die hun leven positief kunnen veranderen. Positieve Gezondheid noemen we dat. Hier hebben ze ook profijt van als zij volwassen zijn”, zegt Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid.

Alle leefomgevingen van jongeren spelen hierin een rol, thuis, op school, in de buurt, bij vrienden, bijbanen en verenigingen. De GGD ondersteunt jongeren en scholen hierbij met onder andere het geven van leefstijllessen en de Gezonde School-aanpak. Ook gaat de GGD in gesprek met gemeenten en besteedt ze samen met partners aandacht aan mentale gezondheid met de campagne Gezond Leven. Hierin staat dit kwartaal ‘Lekker in je vel’ centraal.

Over het onderzoek

Het onderzoek, dat officieel ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ heet, werd in het najaar van 2021 door alle GGD’en uitgevoerd.

Tweede- en vierdeklassers van 17 middelbare scholen in Drenthe deden mee. Uit de resultaten bleek dat naast mentale gezondheid ook pesten, bewegen en social media gebruik negatiever is ervaren.

Voor het onderzoek werd samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Bron GGD

Deel dit bericht!

Geef een antwoord