Opinie: GGZ ZORG

De Hoogeveensche Courant d.d. 26 februari 2022 bericht over zorgverlening in de
wijk aan mensen met ernstige psychische en  psychiatrische problemen door zogenaamde Optimaal Leven Teams. Opvallend is het verkooppraatje met termen als maatwerk, wensen van cliënten behartigen en laagdrempeligheid.  De gemeentelijke zorg klopt zichzelf op de schouders: “Gebleken is dat het samenwerken van zorg en welzijn op lokaal niveau wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen”. Ik heb de nodige twijfels bij deze berichtgeving. Deze beweging naar zogenaamd wijkgericht werken is namelijk een erg zorgwekkende ontwikkeling. Het sluit
aan bij de toenemende bezuinigingen in de GGZ en de sluiting van GGZ instellingen.

Mensen met ernstige problemen met werk, relaties, gezin, eventueel in combinatie met een verslaving/schuld verdienen een behandeling in een veilige, privacy veilige setting met deskundig therapeuten waar ze met lotgenoten hun gevoelens en problemen kunnen uiten.
Overigens kunnen dat ook gezonde zaken zijn als principiële afkeer van huidige maatschappelijke tendensen zoals de bekende clichés van drang naar geld, macht en status.

In zo’n GGZ instelling, althans als die de zaak op orde heeft, zijn ook de faciliteiten aanwezig. GGZ zorg is geen taak voor “popi jopi’ wijkteams die ook uit vrijwilligers bestaan.
Het is zeker ook niet verstandig dat zeer persoonlijke patiëntgegevens bij derden terechtkomen, zoals wijkbewoners. Niemand gehoord van cliënt veilige werkomgeving. ?
Bij gezonde therapie mogen ook nooit privacy gevoelige gegevens naar buiten worden gebracht. Het artikel in de Hoogeveensche Courant eindigt met de constatering: “ Omdat
alle partijen, ook de cliënten, tevreden zijn over de Optimaal Leven Teams eindigt de ‘proeftuinfase’ en is Optimaal Leven sinds 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.”

Patiënten en hulpvragers verdienen echter reguliere zorg in professionele zorginstellingen. Ik verwacht dat door dit zogenaamde wijkgericht werken patiënten met grote mentale problemen in de hulpverlening blijven hangen en mogelijk verder in het slop komen doordat ze speelbal blijven van vooral de gemeente.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord