Amusement

Expositie Drentse Praam bij Historische Kring Hoogeveen

De Drentse Praam is bezig met het realiseren van een Historisch Scheepvaartcentrum in Hoogeveen. Al een aantal jaren verzamelt de stichting allerlei scheepsattributen. Een deel hiervan staat nu geëxposeerd bij de Historische Kring Hoogeveen. De tentoonstelling is thematisch ingevuld en geeft een beeld van verschillende aspecten van de scheepvaart, te weten:
Communicatie In de scheepvaart werd veel met geluidsseinen gecommuniceerd. Tegenwoordig gebeurt dat via de marifoon. Daarmee zijn de scheepshoorn en alle andere toeters op de achtergrond gekomen. Toch moet men, om veilig te kunnen varen, nog steeds van toeten en blazen weten!

Navigatie
Een schip moet ten allen tijde zichtbaar zijn. Via vier boordlichten kun je zien welke koers een schip in het donker vaart. Dat zijn het top- stuurboord- bakboord- en heklicht. Een deel van deze lichten is zichtbaar bij een bepaalde richting. Er staan verschillende kompassen opgesteld. Waarbij één bijzonder exemplaar uit de W.O. II. In plaats van koper was deze van aluminium gemaakt.

Schepen
Er zijn twee scheepsmodellen opgesteld. Een houten Hoogeveense Praam en een Luxe motor. Deze modellen zijn gemaakt door de Hoogeveense schipper Harm Bruins Slot (1899 – 1982). Bijzonder is ook de jaaglijn, afkomstig van de Roelmar, de houten praam van Roelof Blokzijl (1880-1966).

Bodemvondsten
Robaard en De Jonge startten hun houtstek in 1915 aan de Alteveerstraat. Daarvoor was op deze locatie een scheepswerf gevestigd. Toen men hier in 2016 woningen wilde bouwen, kwamen er bij opgravingen diverse huishoudelijke voorwerpen te voorschijn. Ook onderdelen van de sleephelling en scheepsonderdelen werden er gevonden. Een deel hiervan staat geëxposeerd.

Bruggen
Er zijn diverse soorten bruggen, ophaal-, draai-, basculebruggen en nog veel meer. Er is een foto-opstelling van de verschillende uitvoeringen. Met de benamingsbordjes kunt u een bruggenkennistest doen.

Drentse kanalen
Aan de wand is een groot doek opgehangen met de kanalen in Drenthe. Wel of niet meer bevaarbaar. Het laat zien welke hoogteverschillen er zijn. Meppel ligt het laagst en Assen het hoogst.

Scheepstimmerwerkplaats
In de 19e eeuw werden er veel houten schepen in Hoogeveen gebouwd. Heel veel bewerkingen die nu met de machine gedaan worden, deed men toen met de hand. De Drentse Praam beschikt over een complete werkplaats met timmergereedschap. Een aantal voorwerpen zijn in de expositie te zien.
De expositie is, t/m juni 2022, op dinsdagmiddag en vrijdagochtend te bekijken in ’t Kringhuus, Schutstraat 167, Hoogeveen. Groepen, zoals vrouwenorganisaties, scholieren enz., kunnen ook op een ander moment komen. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via het mailadres bertagort@gmail.com

Geef een reactie