Algemeen

Lid in de Orde van Oranje Nassau: Eppe Wiersma

De heer Wiersma was van 2000-2006 voorzitter en afgevaardigde van de afdeling Hoogeveen bij Bouwbond CNV. Ook was hij afgevaardigde van het CNV in de Cliëntenraad Hoogeveen.

 

Bij de Protestantse Gemeente Hoogeveen, wijkgemeente De Goede Herderkerk, is de heer Wiersma van 2007 tot heden vrijwilliger. Vele dagen is het te vinden in de kerk.

Als onderhoudsman doet hij klussen in en buiten de kerk. Hij staat direct klaar, en als er iets gemaakt moet worden voor een viering wordt er nooit tevergeefs bij de heer Wiersma aangeklopt. Hij verzorgt de storingen en doet bouwwerkzaamheden, zoals het aanleggen van nieuwe bekabeling voor de beamer, het voorzien van de gangen van nieuwe tegels, de totale verlichting van het gebouw, de verwarming, het ophangen van vlaggen, verven en behangen, etc.

Samen met enkelen die hem bijstaan houdt hij het onderhoud van de kerk helemaal bij. Monteurs worden door hem ontvangen en voorziet hij van soep of eten.

Hij is creatief in het oplossen van problemen en een uitstekend vakman, heeft inzicht in het werk, signaleert en pakt direct aan. Thuis heeft hij een grote schuur met alle materialen die nodig zijn en die gebruikt mogen worden. In 2018 heeft de heer Wiersma ervoor gezorgd dat de pastorie van de predikant bewoonbaar werd.

De heer Wiersma was vroeger al actief in de Zuiderkerk in diverse functies. Nadat men als kerken zijn gefuseerd is hij in 2007 ouderling geworden van de kerkenraad. Het ambt bekleedt hij nog steeds met veel passie en hij besteed veel tijd in de ontmoeting met anderen uit zijn wijk.

De heer Wiersema is samen met zijn vrouw één van de drie begrafenis begeleiders die begrafenissen vanuit de Goede Herderkerk verzorgen.

Ook is hij veel bezig voor de diensten en voor de kinderen, zoals het timmeren van een stal voor een musical of het maken van een Klaagmuur.

Hij motiveert anderen om mee te helpen. Hij is de smeerolie van de kerk. Letterlijk en figuurlijk is er niets wat kraakt.

 

Van 2010 tot heden zit de heer Wiersma namens de FNV in de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. Hij was een actief en betrokken lid en heeft laten zien hoe belangrijk het vakbondswerk is. Zijn inbreng was belangrijk omdat hij kennis van zaken had over de sociale wetgeving die toen aan de orde was en waar de arme mensen steeds meer in de verdrukking kwamen. De heer Wiersma heeft geholpen de maatschappij te laten beseffen dat niet alleen het geld maar vooral de mens voorop moet staan.

 

Samen met zijn vrouw zet de heer Wiersma zich in voor mensen om hen heen, in het bijzonder als mantelzorgers voor een buurvrouw.

 

Bij de verschillende bedrijven waar de heer Wiersma heeft gewerkt heeft hij laten zien een harde werker te zijn met hart voor de zaak. Hij was een allround vakman die je zonder bedenkingen een grote of kleine klus kon toevertrouwen. Men kon op hem bouwen, hij wist van aanpakken en zeurde niet. Hij heeft menig timmerman opgeleid. Daarnaast kon hij goed met klanten overweg. Ook volgde hij diverse bedrijfscursussen om zijn kennis te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: