Algemeen

Lid in de Orde van Oranje Nassau: Jan Potze

De heer Potze is al vanaf 1963 lid van de CNV-vakcentrale en ook al zo lang vrijwilliger. In 2022 is hij 50 jaar vrijwilliger.

CNV is een belangenorganisatie voor werknemers en gepensioneerden. Een van de taken van het CNV is de Belastingservice. Elk jaar wordt de aangifte Inkomstenbelasting ingevuld voor CNV-leden, die zich hiervoor aanmelden. Daarnaast wordt ook bekeken of de leden recht hebben op toeslagen. Verder heeft CNV Belastingservice ook een Leden Hulp Team voor hulp en nazorg het hele jaar door. Leden worden buiten de aangifte periode thuis of op een steunpunt geholpen. Om deze werkzaamheden adequaat te kunnen doen is een grondige kennis nodig van Belastingen en Toeslagen. Om deze kennis op peil te houden, wordt elk jaar in de maanden januari en februari een cursus gehouden waar kennis wordt getoetst en ingegaan wordt op de meest actuele zaken, zodat invullers toegerust aan de start verschijnen. Op 1 maart is vervolgens de start van de aangiftecampagne die doorloopt t/m april.

Het invullen van de belastingaangiften is een landelijk gebeuren, waarbij de heer Potze de Regiocoördinator is van de provincies Drenthe en Groningen, zowel als cursusbegeleider, als Regio coördinator zittingen en nazorg (LHT). Met een team van 130 invullers zorgt hij ervoor dat jaarlijks op 22 locaties de belasting voor de leden wordt verzorgd, en indien nodig ook bij de mensen thuis.

Hij zorgt dat er professionele docenten zijn op de 6 locaties waar de invullers 4 dagdelen de bijscholingscursus.

Als docent geeft de heer Potze cursussen voor beginnende invullers en bijscholing voor alle invullers werkzaam in de provincie Groningen en Drenthe.

De heer Potze al meer dan 24 jaar vrijwillig regiocoördinator Zittingen en LHT. Hij maakt de afspraken met de locaties waar zittingen zijn in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Hij plant zittingen in op locaties van zittingscoördinatoren, stelt gastheren en gastvrouwen aan en heeft contact met de beheerder van de locatie. Hij regelt de aanstelling van controleurs en verzorgt met de nodigde creativiteit dat de leden toch hun aangifte invullen.

De heer Potze coördineert de Nazorg van 2001. Bij sterfgevallen zorgt hij dat er een invuller naar een cliënt gaat om een F formulier in te vullen, of hij gaat zelf.

Als mensen problemen hebben met de aangifte, gaat de heer Potze heen, waar ook in de drie provincies.

Van 1982 tot heden is de heer Potze kaderlid. Hij denkt mee in het CNV-bestuur en organiseert activiteiten. Van 1990-2000 was hij P.R. functionaris, waarbij hij promotie maakte voor het CNV.

De heer Potze is ook de organisator rond de jubilarisvieringen in Drenthe. CNV Jubilarissen huldigt landelijk circa 5000 jubilarissen per jaar en vinden plaats op verschillende bijeenkomsten in de provincie Drenthe. Jubilarissen die 60- en 70 jaar lid zijn van CNV worden door de heer Potze ook thuis bezocht. Hij was organisator van de jubilarisvieringen in de regio van 1996 tot 2000 in Zuidwest Drenthe en landelijk georganiseerd sinds 2000 in heel Drenthe.

De heer Potze geeft sinds 2011 informatie over belastingen bij de CNV Senioren najaar bijeenkomsten. Ook maakt hij PowerPointpresentaties over dit onderwerp.

Hij was voorzitter van het bestuur van Platform Drenthe CNV Vakmensen van 2012-2020 en organiseerde de leden bijeenkomsten en was ook de Webmaster.

De heer Potze hielp ook mee met de CNV Promotie tijdens de Drentse Fiets4daagse op verschillende plaatsen in Drenthe en deed het bezorgen van het vakbondsblad in Hoogeveen en omstreken.

De heer Potze stroomlijnt de contacten met de belastingdienst en CNV. Vanaf 1972 vult hij ook al belastingaangiftes in voor particulieren.

 

Van 1968-1979 had de heer Potze een bestuursfunctie bij de Stichting dorpsbelang Den Andel en stichting Dorpshuis Den Andel en organiseerde daarvoor clubactiviteiten in het dorp.

Van 1972-1977 was hij koster bij de Gereformeerde Kerk in Den Andel. Hij hield de kerk en de bijgebouwen schoon en verzorgde de catering bij bijeenkomsten. Ook was hijaanwezig bij de zondagse diensten.

Hij zat in het schoolbestuur van de Christelijke school Den Andel van 1974-1979.

Van 1980-1984 was de heer Potze lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Hoogeveen. Hij was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en legde huisbezoeken af.

Hij zat van 1980-2984 in het schoolbestuur en de activiteitencommissie Christelijke school Hoogeveen.

Als jeugdtraining bij de voetbalvereniging Hoogeveen gaf de heer Potze van 1982-1985 voetbaltrainingen aan de jeugd en ging als chauffeur mee met wedstrijden.

Van 1990-2019 was de heer Potze voorzitter van de Filatelistenclub/ postzegelclub Hoogeveen. Meer dan 50 jaar had hij bestuurstaken (secretaris/ voorzitter), maakte het verenigingsblad en deed het onderhoud van de website.

 

Geef een reactie