AOVERLOPERS (de complete foto vind je op de site)

Gewoon een prachtige oude foto of ansichtkaart bekijken. Ogen dichtdoen en door de wimpers heen kijken naar het hier en nu. Werkelijkheden lopen in elkaar over. We concentreren ons op het gebouw met het ‘torentje’ erop. In de eerste helft van de 19e eeuw stonden hier twee huizen, eigendom van achtereenvolgens veeneigenaar Karst Jacobs Sempel, bakker Hermannus ten Cate, Elisabeth ten Cate en Remmelt van Trappen. Remmelt liet de beide panden in 1858 herbouwen. Zo ontstond een herberg: logement De Nederlanden. Het gemeentebestuur van Hoogeveen heeft vanaf het begin van de 18e eeuw gebruik gemaakt van regelmatig wisselende onderkomens in herbergen. In de Franse Tijd werd het een vast adres, maar het bleef in een gehuurde ruimte in een herberg. In 1857 kocht de gemeente de herberg van Remmelt van Trappen. Het werd verbouwd en op 22 januari 1868 door de gemeenteraad in gebruik genomen. Het pand werd voorzien van een dakruiter met luidklok. Beneden zetelde de secretarie en konden de aangiften van geboorte- en overlijden worden gedaan. Er was een kamer voor de burgemeester, de gemeentesecretaris en de conciërge. Boven vergaderde in de grote zaal de gemeenteraad en hield het kantongerecht zitting. In de gebouwen erachter zat onder meer het politiebureau. Alles wat in de periode 1868-1940 van belang was voor het besturen van Hoogeveen en de toekomst van deze plaats, had plaats in dit gebouw. Hier werden de discussies gevoerd over de tramwegen, nieuwe kanalen, straten en tolwegen. Toen er eindelijk democratie was, met stemrecht voor alle mannen en alle vrouwen, kwam dat hier tot uiting in de gemeenteraad. Hier werd besloten om te beginnen met het dempen van de kanalen. Hier koos men ervoor om een 300-jarig bestaan te vieren, terwijl historici wat anders aangaven. Hier werd de Joodse bevolking geïnventariseerd, voor ze werd weggevoerd. Hier werd besloten tot de bouw van het nieuwe Raadhuis. Op zaterdag 21 september 1940 werd een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. Het pand ging over in particuliere handen. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Van de tijd van weleer.

                                                                                                                                                                                                                           Fotobewerking : Andy Benjamins Tekst: Albert Metselaar

Deel dit bericht!

Geef een antwoord