Opinie: Bibliotheek Hoogeveen

Ik kom graag in de bibliotheek in Hoogeveen. Niet meer zoveel als toen ik studeerde, dat merkte ik ook toen ik even moest puzzelen met de computer opzoeksystemen. Met plezier gebruik ik de ruime leestafels om kranten te lezen en artikelen er op na te slaan. De ruime opzet van het gebouw staat me ook wel aan, waar men rustig een praatje kan maken. Ook leen ik soms boeken om informatie te halen voor mijn hobby’s, artikelen en eigen boeken. Op eigen houtje kan men veel halen uit de bibliotheek door het ruime boekenaanbod. Ook interessant vindt ik de lezingen en dergelijke die er in de bibliotheek worden gehouden.

En de bibliotheek doet nog veel meer aan activiteiten waar ik überhaupt geen weet van heb.
Er is zelfs een koffiehoek  en worden er worden internet en stamboomcursussen gegeven.

  De neiging meerdere (aanverwante) activiteiten onder één dak te brengen is in de loop der decennia gegroeid. De gedachten hierachter zijn dat vaste lasten zo gedeeld kunnen worden en gespecialiseerde takken hun kennis zo kunnen delen en samenwerken. Echter het zijn met name teruglopende subsidies die culturele organisaties dwingen met elkaar samen te werken.
Gemeenten willen besparen op de huisvesting door alle cultuuruitingen bij elkaar te vegen.
Verder spelen ook megalomane intenties van politici en hun zakenvrienden een grote rol.

  De drang naar bezuiniging lijkt wat door te schieten, wat de kwaliteit en toegankelijkheid niet altijd ten goede komt. Zo is Scala nu ook veel beperkter in haar aanbod dan voorheen.
De cursussen die nog over zijn, zijn in veel gevallen te duur voor de minvermogenden.
Scala lijkt zich juist wat meer gespecialiseerd te hebben op jeugd en scholen, terwijl
een organisatie als de bibliotheek Hoogeveen veel meer in de breedte is gaan werken. Dat is jammer want een cursus digitale fotografie hoort thuis bij Scala, niet in een bibliotheek.

  Voorheen speciaal een boekenleen centrum, wordt de bibliotheek steeds meer een overkoepelende organisatie voor boeken lezen en allerlei andere (aanverwante) activiteiten.

Dat betreft niet louter boeken, maar ook zaken als helpen met een belastingaangifte.

  De multidisciplinaire aanpak en multitasken wordt dan ook door het modern management van de bibliotheek (formeel) gepropageerd: “Meer dan alleen maar boeken lenen!” is hun motto. (bron: https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/jeugd-en-jongeren.html). Het belang
van een bibliotheek wordt volgens Garcia-Van der Walle, directeur van de bibliotheek, inmiddels alom onderkend. ,,De tijd dat we gezien werden als een gebouw met alleen boeken ligt gelukkig achter ons. We hebben ons breed maatschappelijk ontwikkeld.’’

  Mensen moeten inderdaad ook formulieren en boeken kunnen lezen. Vandaar de broodnodige aandacht voor laaggeletterdheid voor iedereen. Maar elke aandachtsgebied vergt specialisme. Een bibliotheek heeft als kerntaak ruim aanbod goede boeken uitlenen, een taalinstituut taalonderwijs en een museum erfgoedbewaking. Schoenmaker blijf bij je leest!
De neiging naar schaalvergroting is niet louter positief. Er wordt flink bezuinigd op de bibliotheek. Filialen zijn opgeheven, waardoor de bieb moeilijker bereikbaar is voor ouderen. Bovendien worden er minder dure boeken aangeschaft. Ook NBD BIBLION bezuinigd flink.

Vakkrachten worden vervangen door vrijwilligers, zoals ook in de Verhalenwerf zichtbaar is.
Ook is er geen ruimte voor de bibliotheek om recensies van regionale literatuur te maken. De concentratie van culturele instellingen heeft niet geleid tot betere bereikbaarheid van de bieb.
Dus mijn voorkeur: liever allerlei goede gespecialiseerde instanties die kennis met elkaar
delen en met elkaar samenwerken, dan één instelling die alle specialismen moet behappen.

Want de bezuinigingen zoals die nu plaatsvinden leiden per specialisme tot verdere verschaling. Zo hebben we gezien dat Museum 5000 Morgen in Hoogeveen ter ziele is.

Ook de continue verhuizingen en megalomane plannen voor een cultuurhuis doen de continuïteit niet goed en kosten bovendien veel geld door verhuizingen en reorganisaties.
Bovendien is het ontmoedigd de gedane investering in opstellingen ten gronde te zien gaan.

  De bibliotheek gaat dit jaar bezig met een nieuw huisvestingsplan, eventueel samen met andere (culturele) instellingen. Voornemen is dit rond 2028 te realiseren. Ik kan me voorstellen dat het zinvol kan zijn als verschillende culturele instellingen onder één dak werken, maar schiet men ook hier door, dan gaat het verkeerd. Ik zie de plannen voor een soort cultuurpaleis, die nog na financiële chaos en grootheidswaanzin van het vorige stadsbestuur nog in de ijskast liggen en waarvoor veel kosten zijn gemaakt die beter aan de bibliotheek besteed hadden kunnen worden en waarbij naast het Podium, Scala, de Tamboer, Verhalenwerf, Historische Kring Hoogeveen, Volksuniversiteit en de bieb en wie weet ook nog het ziekenhuis Bethesda als noodopgang in moet zitten met de nodige scepsis tegemoet.   Komt men op één lijn in exploitatie, inrichting, onderhoud en juridische aspecten ? Trap
niet in de val door uit bezuinigingsdrift en tegenstrijdig genoeg prestigedrang en ondernemers te faciliteren, aan de kwaliteit te tornen, ook niet van onze bibliotheek in Hoogeveen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie