Opinie: Huurbeleid Woningbouwcorporaties

Op het eerste gezicht ogen woningbouwcorporaties sociaal bewogen. Bespaar- en energiecoaches geven bespaartips en komen op verzoek op bezoek om inkomsten en uitgaven van de huurder door te nemen. Bij de huurprijs check onderstrepen woningbouwverenigingen dat volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), een stichting die over geld adviseert,  het verstandig is dat de huur maximaal een kwart van het inkomen van de huurder is. Zo weet de huurder zeker dat hij/zij genoeg geld overhoudt voor boodschappen, verzekeringen en leuke dingen. Woningbouwcorporaties laten ook weten dat ze de mening van de huurder heel erg belangrijk vinden om hun dienstverlening te verbeteren. Praat daarom met ons mee, roepen woningbouwcorporaties. Woningbouwcorporaties kennen dan ook vele commissies en overleggroepen van huurders. Ik wordt er duizelig van. Ook zijn er klachten- en huurcommissies waar de huurder terecht kan. Schijn bedriegt. De ‘sociale’ verhuurders hebben veel vermogen en de verhuurderheffing is gedaald per 1 januari 2022 en wordt in 2023 stapsgewijs afgebouwd. ”Desalniettemin stijgt opnieuw de huur per 1 juli a.s. Wegens inflatiecorrectie, aldus de woningbouwcorporaties, zoals DOMESTA en Woonconcept, die ook in Hoogeveen actief zijn. Wiens correctie ? Woningbouwcorporaties focussen zich onderwijl op huizen met hoge huuropbrengsten en rekenen verhuurderheffing door op de naar lucht snakkende huurders. Ook stoten ze nog steeds goedkope woningen af aan beleggers, die de woningen opnieuw verhuren. Hierbij is dan sprake van de vrije liberale sector waar woekerhuurprijzen standaard zijn (in Groningen stad circa euro 1.000,= per maand voor bescheiden appartement voor 1-2 personen). Opvallend is dat de huurprijs check van woningbouwcorporaties als basis neemt een modaal huishoudinkomen van circa euro 2.480= per maand. Bij een minimuminkomen (circa euro 1700 bij volledig dienstverband) al dan niet met huur en/of zorgtoeslag ontstaat er betaalrisico. Gaat meer dan een kwart van jouw inkomen op aan de huur?  Dan kun je bij ons op gesprek komen en denken we graag mee met de huurderproblemen , aldus woningbouwcorporaties. In de praktijk is het echter al zo dat minima al meer dan 25% tot 40% van hun netto-inkomen kwijt zijn aan huur. De volle mep. Hier bovenop betalen mensen met vermogen nog extra huur en krijgen huurders met een hoger inkomen een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Woningbouwcorporaties rommelen graag aan de marges. Naast de hoge huur leiden veel mensen ook onder toenemende zorg- en energielasten. Onderwijl zoeken corporaties naar middelen om de huurpunten voor hun huizenbezit te verhogen, zoals door (tegen betaling) een extra grote keuken in een huurhuis te installeren. Het is duidelijk dat er geen sprake is van sociale woningbouwverenigingen maar neigen naar vastgoedondernemers: schrale troost: merendeel hanteert circa 80 % van de maximale huurprijs. Pijnlijk is dat “coaches” van woningbouwcorporaties inzage krijgen in privacygegevens, waarbij centraal staat: kan onze huurder onze huurprijs nog betalen. Vernederend is het om van de verhuurder een cadeaubon van het Leger des Heils voor kleding te ontvangen, hoewel de straatarmen dit wel noodzakelijkerwijze zullen aannemen. Dit najaar komt de minister, volgens planning, met een nieuw ‘wetsvoorstel volkshuisvesting’ waardoor hij ‘meer doorzettingsmacht’ hoopt te krijgen. Zet dit zoden aan de dijk ? We zullen zien. Ik prijs de regering als de echte sociale woningbouwvereniging op korte termijn terugkomt die er is voor de huurder.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Bronnen:

–          eigen ervaring; https://www.woonbond.nl/nieuws/gemiddelde-woonlasten-huurders-vari%C3%ABren-30-tot-41-procent-inkomenhttps://www.domesta.nl/ik-huur/huur-en-geldzaken/besparen/huurprijscheckhttps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/27/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2022https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/afschaffing-verhuurderheffing-stapsgewijs-vanaf-2023.htmlhttps://www.huurstunt.nl/huren/groningen/ ;  https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1113847/kabinet-gaat-extra-huizenbouw-afdwingen-de-vrijblijvendheid-moe

Deel dit bericht!

Geef een antwoord