Bijna € 270.000 voor activiteiten voor kwetsbare inwoners en ouderen

Gemeente Hoogeveen heeft geld gekregen van het rijk in verband met corona voor begeleiding en ondersteuning van kwetsbare inwoners en voor activiteiten voor eenzame ouderen.

Kwetsbare inwoners

Een deel van het geld is voor activiteiten voor mensen met psychische kwetsbaarheid en voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. De activiteiten moeten gericht zijn op ontmoeting, ontspanning en herstel. Het doel is om de sociale en psychische gevolgen van de coronamaatregelen voor kwetsbare inwoners te verlichten. Voor deze activiteiten is € 140.750 beschikbaar.

Eén tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem. Corona heeft de gevoelens van eenzaamheid nog groter gemaakt. Tijd om daar iets aan te doen. Gemeente Hoogeveen gaat deelnemen aan het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid. Wethouder Janita Tabak: ‘Eenzaamheid is altijd al een belangrijk thema dat aandacht vraagt. Nu is het nóg belangrijker geworden, zeker voor mensen met een beperking en voor ouderen. Omkijken naar elkaar, er zijn voor elkaar, het begint allemaal met contact met elkaar. Eenzaamheid oplossen kan niemand, maar iemands eenzaamheid doorbreken kan iedereen.’ Gemeente Hoogeveen heeft € 127.237 ontvangen van het rijk voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen als gevolg van corona.

Subsidie

De gemeente verleent twee subsidies. De een is bestemd voor een samenhangend programma van ontmoetings- en herstelactiviteiten voor mensen met psychische kwetsbaarheid en voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (maximaal € 140.750). De ander voor een samenhangend programma van activiteiten om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden (maximaal € 127.237). Organisaties die een of beide programma’s willen organiseren en uitvoeren kunnen per programma een subsidieverzoek indienen tot 1 mei 2022. Dit kan door te mailen naar info@hoogeveen.nl met als onderwerp: subsidieaanvraag. De voorwaarden staan in de ‘Tijdelijke subsidiebeleidsregel ondersteuning kwetsbare inwoners i.v.m. corona’ op de website van de gemeente www.hoogeveen.nl/bekendmakingen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord