Algemeen

Woningbouw park Dwingeland Hoogeveen: alleen nu nog iemand vinden die dit wil realiseren

Hoogeveen – Park Dwingeland wordt hét stadspark van Hoogeveen. Met een unieke ligging pal achter de Hoofdstraat en dus in het hart van het centrum, moet Park Dwingeland een ontmoetingsplek worden, een plek om te sporten, te ontspannen en te recreëren. Niet alleen voor de bewoners van het stadscentrum maar ook voor winkelend publiek, jongeren, ouderen en voor passanten. Een plek voor iedereen, voor een praatje, een kopje koffie, een plek om gewoon lekker in de zon te zitten of te liggen, of een plek waar leuke evenementen kunnen plaatsvinden. Daarop aanvullend wordt aan de (west)rand van dit park ruimte gecreëerd om woningen toe te voegen. Alleen moet er nu nog een projectontwikkelaar gevonden worden die deze woningen wil realiseren.

Exclusief wonen Park Dwingeland
Hoogeveen heeft hoge ambities voor het stadscentrum. Het centrum moet aantrekkelijker en sfeervoller worden. Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met marktpartijen fors
geïnvesteerd in kwaliteit van de bebouwing en het openbaar gebied. Een van de plannen die momenteel wordt uitgevoerd, is de aanleg van Park Dwingeland, in samenhang met een parkeerterrein, het Stoekeplein. In dit gebied moeten nog een tweetal woongebouwen gerealiseerd worden. Het betreft het ontwerp en de ontwikkeling van een tweetal
hoogwaardige wooncomplexen en de aansluiting van deze gebouwen op de omgeving. De gemeente zoekt daarvoor een ontwikkelende partij.

De gemeente Hoogeveen wil met de bebouwing niet alleen inspelen op de meest actuele woonvraag, maar wil vooral een onderscheidend woonmilieu in het park ontwikkelen. Het park en de
woonbebouwing gaan samen de sfeer en het karakter van het park bepalen. De woonbebouwing die de gemeente willen realiseren is dan ook meer dan een aantrekkelijke locatie om te
wonen. We zoeken naar ‘meerwaarde’. Een uniek plan dat mogelijke koppelkansen benut. Daarbij denkt de gemeente aan een de gebruikswaarde, de belevingswaarde en natuurlijk ook de toekomstwaarde (duurzaamheid, energie, klimaat en materiaal). Sociale veiligheid en toegankelijkheid zijn essentieel om het levendige stadspark te kunnen realiseren.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor deze locatie is onherroepelijk. De kaders voor de bebouwing zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Kaders kwaliteit samen met de omgeving opgesteld
Voor deze locatie is de gemeente  in gesprek gegaan met de direct omwonenden. Zij hebben meegedacht aan welke eisen de kwaliteit van deze locatie moet voldoen. Deze kaders zijn verwerkt in de
aanbestedingsprocedure.

Het risico is dat er geen koper/ ontwikkelaar gevonden kan worden die volgens de gestelde eisen wil ontwikkelen. Het perceel zal dan tegen gewijzigde voorwaarden opnieuw op de markt gebracht
moeten worden. De gemeente heeft het risico geprobeerd terug te brengen doordat het bestemmingsplan veel ruimte biedt voor verschillende invullingen, het is een mooie locatie gelegen aan het park en aan het centrum. Om tot de minimale koopsom te komen is gebruik gemaakt van een externe taxateur.
Ook bestaat het risico t dat er geen plan wordt ingediend, dat voldoet aan de door de gemeente  gewenste beeldkwaliteit. Dit risico is ondervangen door in de gunningsfase op te nemen, dat de gemeente zonder opgaaf van reden de aanbesteding stop kan zetten.

foto: Gemeente Hoogeveen

Geef een reactie